Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Agera för fred i Venezuela – nu

Det finns en överhängande risk att den allvarliga situationen i Venezuela övergår i större våldsamheter. Och våldsamma konflikter har enorma konsekvenser. Det räcker med att se på kriget i Syrien. Därför måste Sverige nu öka de utrikespolitiska ambitionerna och aktivt verka för att förebygga en väpnad konflikt, skriver Martin Ängeby, generalsekreterare, Svenskt Internationellt Liberalt Center.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sveriges regering har ökat de utrikespolitiska ambitionerna i relation till Latinamerika. Den allvarliga situationen i Venezuela riskerar att övergå i större våldsamheter, vilket skulle tillintetgöra andra viktiga ambitioner i regionen, bland andra att skapa en hållbar fred i grannlandet Colombia och att bistå Kuba med reformer för modernisering. Utrikesminister Margot Wallström (S) har givit Anders Kompass uppdraget att skriva fram en svensk latinamerikastrategi, bland annat med sikte på Sveriges roll i säkerhetsrådet. Situationen i Venezuela är dock så akut att Sverige måste agera omgående.

Den ekonomiska krisen i Venezuela är ett resultat av regeringens katastrofala ekonomiska politik. Genom att införa ett slags hybrid socialistiskt system, med stora import- och prisregleringar och svårartade valutakontroller lever det venezuelanska folket nu med mat- och varubrist, fatal brist på mediciner och hyperinflation. Dödsfall har redan skett på grund av bristen på mediciner och en stor del av befolkningen kan inte få tag på tillräckligt med mat - situationen är prekär och akut. Korruptionen har antagit sådana nivåer att det är svårt att inte beskriva statsapparaten som kriminell. Regeringens företrädare har fört ut stora summor till utlandet, en prioritet borde vara att frysa dessa skattemedel och återbörda dem till Venezuelas statsbudget.

Demokratin i farozonen

Den konstitutionella krisen har pågått länge, men kulminerade i och med att oppositionen vann majoriteten av platserna i parlamentsvalet 2015. Efter valvinsten togs befogenheter från parlamentet, i det första fallet möjligheten att kalla till sig ministrar för utfrågning – något som demokratiska parlament såsom den svenska riksdagen gör flitigt. Parlamentets möjlighet till demokratiskt ansvarsutkrävande minskade således, och försvann ytterligare när regeringen skickade budgeten till högsta domstolen för godkännande istället för parlamentet.

Nådastöten, som utlöst den senaste tidens protester på Venezuelas gator, var dock när högsta domstolen meddelade att man hädanefter skulle ta över också den lagstiftande makten, vilket innebär att det inte längre finns något folkvalt parlament i Venezuela. ”Initiativet” återkallades senare, men det är tydligt att det inte finns något intresse för normal demokratisk översyn hos den styrande eliten.

Våldsamma konflikter har enorma konsekvenser. Människor dör, skadas och drivs på flykt. Samhällets grundläggande funktioner hindras, infrastruktur sprängs och faller samman, ekonomin slås i spillror. Stora flyktingströmmar når både grannländer, och länder längre bort. I konfliktens spår kommer laglösheten, där individer inte skyddas av staten, där kvinnor systematiskt våldtas och där lätta vapen sprids och används. När vi i dag ser konsekvenserna av kriget i Syrien är det lätt att inse att även mycket omfattande resurser för att förebygga konflikt hade varit att föredra framför det enorma mänskliga, politiska och finansiella kostnader som kriget innebär.

Förebygg väpnad konflikt

Sverige bör omedelbart, inom FN:s säkerhetsråd, verka för att en särskild rapportör för förebyggandet av väpnad konflikt i Venezuela tillsätts. Utnämnandet av sådana rapportörer regleras i artikel 28 i säkerhetsrådets operationella reglemente.

Sverige har goda relationer till flera länder i regionen. Sverige har givit stort stöd till fredsprocessen i Colombia, och bör använda sina kontakter där för att bidra till ett konstruktivt engagemang för fred i Venezuela. Sverige har återupprättat sina direktförbindelser till regimen på Kuba. Denna har ett nära samarbete med presidentadministrationen i Venezuela, och Sverige bör engagera Kubanerna för fred i Venezuela.

Sverige måste även i fortsättningen stå upp för mänskliga rättigheter. Att den venezuelanska regimen har kommit till vägs ände är ingen överraskning, revolutionär socialism har aldrig slutat i något annat än elände. Sverige måste vara tydliga med att det är den venezuelanska regimens brott mot mänskliga rättigheter och rättsstatens principer som är huvudorsaken till den eskalerande situationen. En förutsättning för att konflikten ska lösas utan våldsamheter är att konstitutionellt styre återupprättas, och det folkvalda parlamentet måste få spela en nyckelroll.

Martin Ängeby

generalsekreterare, Svenskt Internationellt Liberalt Center