Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Absurda löneskillnader i Göteborgs stad

Det är dags att Göteborgs stad följer Diskrimineringslagen. Det är oacceptabelt att det ska ta 77 år att utjämna löneskillnaden mellan socialsekreterare och ingenjörer, skriver Vision Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det känns absurt att konstatera att, med dagens löneavsättningar i budgeten, kommer det ta 77 år innan socialsekreterarna i Göteborgs stad tjänar lika mycket som stadens ingenjörer.

Göteborgs stad har under många år avsatt något mer för löneökningar till anställda inom det vi kallar välfärden, bland annat socialtjänsten och äldreomsorgen, men även till skolpersonal.

I årets budget avsattes i grunden 2,5 procent för löneökningar. Välfärdsområdet fick ytterligare 0,3 procent och skolpersonal ytterligare 0,6 procent. Med detta har politikerna sedan lutat sig tillbaka och känt sig nöjda.

Men stadens lönepolitik innebär att socialsekreterare anställda i staden får nöja sig med sämre lön och i förlängningen sämre pension enbart för att de arbetar inom ett kvinnodominerat yrke.

Utan en djupare analys är det lätt att känna sig nöjd. Men stadens lönepolitik innebär att socialsekreterare anställda i staden får nöja sig med sämre lön och i förlängningen sämre pension enbart för att de arbetar inom ett kvinnodominerat yrke.

Det finns fler exempel:

* Behandlingsassistenterna får vänta i 20 år för att uppnå samma lönenivå som teknikerna.

* Förste socialsekreterarna får vänta 67 år innan de uppnår samma lönenivå som de tekniska IT-strategerna.

Diskrimineringslagen slår fast att arbetsgivaren är skyldig att varje år kartlägga och analysera eventuella löneskillnader gällande lika och likvärdiga tjänster. Om analysen pekar på löneskillnader kopplade till kön ska arbetsgivaren ta fram en kostnads- och tidplan för att komma tillrätta med skillnaderna. Justeringarna ska vidtas senast inom tre år. Vision kan därför konstatera att stadens planering på 77 år inte håller måttet.

Dags följa Diskrimineringslagen

Vision kräver att Göteborgs stad följer Diskrimineringslagen och vi förväntar oss:

* Större avsättningar i budgeten för löneökningar inom traditionellt sett kvinnodominerade yrkesgrupper.

* Årliga analyser av strukturella löneskillnader mellan förvaltningar.

* Kostnads- och tidsplanering för att senast inom tre år komma tillrätta med löneskillnader som beror på kön.

Tjänsterna som jämförts är lika värderade, enligt Göteborgs stads lönestatistik. Löneskillnaden mellan socialsekreterare och ingenjörer är i dag 10 000 kronor per månad när man jämför lönerna i den 90:e percentilen. Budgetavsättningen till socialsekreterarnas löner var i år 0,3 procent högre än till ingenjörernas. Kvarstår den siffran kommer det ta 77 år innan lönerna är jämställda.

Sonia Koppen

Hilda Johansson

ordföranden, Vision Göteborg