Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Östersjöns döda bottnar är inte villaägarnas fel

Enskilda avlopp är inte boven i Östersjö-dramat i den utsträckning som Havs- och vattenmyndigheten menar. Om reglerna kring avlopp i stället är logiska och vetenskapligt underbyggda så kommer fler avlopp åtgärdas, skriver Jan-Erik Jonsson och Peter Backman, Villaägarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Enskilda avlopp 19/6 och 5/6

Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver i GP att kommunernas miljökontor kräver att enskilda avlopp ska åtgärdas för att de ”helt saknar rening”, inte för ”att reningen av fosfor och kväve är otillräcklig”. Men då glömmer Björn Sjöberg att det är fosfor och kväve (och så kallade BOD:er, det vill säga biologiskt nedbrytbar substans), som det lagstadgade reningskravet gäller. Det handlar alltså inte om att rena avloppsvattnet från bakterier, läkemedelsrester eller andra mikroorganismer, utan om att rena bort två vanliga grundämnen.

Reningskraven bygger på tanken att de leder till övergödning av bland annat Östersjön, vilket är ifrågasatt. Det borde göras en ordentlig analys av miljönyttan innan man kräver att en privatperson ska göra en investeringen på 100 000 kronor. Hade det varit frågan om 50 miljarder kronor (räknat på 500 000 avlopp och 100 000 kronor per avlopp) av statliga pengar hade en analys antagligen föregått investeringen, men nu är det småhusägarnas pengar som står på spel.

Givetvis ska ingen få släppa ut helt orenat avloppsvatten i vare sig Östersjön eller någon insjö. Men många enskilda avlopp släpper ut avloppsvattnet i marken. Därmed utnyttjas markretentionen, det vill säga markens förmåga att rena vattnet innan det går vidare och fyller på grundvatten eller sjöar. På så vis är enskilda avlopp smarta, till skillnad från större kommunala reningsverk som släpper ut det renade vattnet direkt i Östersjön eller till och med i sjöar som vi använder som dricksvattentäkt, trots att reningsverken är dokumenterat dåliga på att rena vattnet från exempelvis läkemedelsrester.

När HaV menar att de enskilda avloppen står för 13-15 procent av de mänskliga svenska utsläppen till Östersjön räknar inte myndigheten överhuvudtaget med bilarnas kvävenedfall, NOX-utsläppen, som försurar marken och gör att fosfor läcker ut och når vattendragen. Bland annat därför är siffran 13-15 procent starkt överdriven.

Vi tror att de flesta svenskar inte låter sig luras av tillrättalagd statistik, utan inser att Östersjöns döda bottnar inte beror på enskilda avlopp. Det gör att efterlevnaden av reglerna blir dålig. Ge oss logiska regler som vilar på vetenskaplig grund, så ska ni se att fler avlopp kommer åtgärdas. Reningskrav skulle till exempel kunna ställas på lägre utsläpp av E-coli, diklofenak, östrogen och andra svartlistade ämnen.

Jan-Erik Jonsson

regionchef Villaägarna Region Väst

Peter Backman

ordförande Villaägarna Göteborg