Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flera utredningar visar att de öronmärkta dagarna, sedan 2016 tre månader, har haft stor effekt på uttaget av föräldradagar. Det har också visat sig att hushållets ekonomi spelar mindre roll än vad många har trott för hur föräldrar delar på föräldraledighet. För att vi ska få till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning måste fler dagar knytas till vardera vårdnadshavare, skriver debattörerna.
Flera utredningar visar att de öronmärkta dagarna, sedan 2016 tre månader, har haft stor effekt på uttaget av föräldradagar. Det har också visat sig att hushållets ekonomi spelar mindre roll än vad många har trott för hur föräldrar delar på föräldraledighet. För att vi ska få till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning måste fler dagar knytas till vardera vårdnadshavare, skriver debattörerna.

Öronmärk fler månader för föräldralediga pappor

Kvinnor tar fortfarande ut en majoritet av föräldradagarna, och vabbar och arbetar deltid i högre utsträckning än vad män gör. Det leder till sämre löneutveckling och lägre pension. Målet om jämställdhet är långt borta, det går för sakta. Det är dags att vi öronmärker ytterligare två månader till vardera vårdnadshavare, skriver bland andra Sofia Jarl, Centerkvinnorna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är 2020 och inget land i världen kan titulera sig som jämställt. De nordiska länderna ligger i topp, men stora jämställdhetsutmaningar återstår. Att som man hävda sin rätt att vara hemma med barn kan många gånger möta motstånd. Att som kvinna övertyga omgivningen om att graviditeten inte automatiskt innebär lång frånvaro från arbetet är också svårt.

Jämlikhetskommissionens slutbetänkande som presenterades i somras visar tydligt att Sverige måste agera för kvinnors ekonomi. ”Kvinnor gör en större del av hushållsarbetet, vilket ofta leder till deltidsarbete, sämre löneutveckling och lägre pension. Män har högre kapitalinkomster”, slår utredarna fast i sitt betänkande. Kommissionen föreslår bland annat att en större del av föräldrapenningen blir individuell och att gynnsammare villkor skapas under graviditeten.

Ge negativa konsekvenser

Centerkvinnorna delar Jämlikhetskommissionens analys. Föräldraförsäkringen måste förändras för att inte ojämställdheten under småbarnsåren även i fortsättningen ska ge negativa konsekvenser för kvinnors hälsa, lön, karriärmöjligheter, livsinkomst och pension.

Flera utredningar visar att de öronmärkta dagarna, sedan 2016 tre månader, har haft stor effekt på uttaget av föräldradagar. Det har också visat sig att hushållets ekonomi spelar mindre roll än vad många har trott för hur föräldrar delar på föräldraledighet. För att vi ska få till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning måste fler dagar knytas till vardera vårdnadshavare. Centerkvinnorna vill att ytterligare två månader öronmärks till respektive vårdnadshavare, det vill säga totalt fem månader. Det finns goda argument för detta, även ur ett liberalt perspektiv. Varje förälders del av försäkringen är något som staten erbjuder och som den enskilde, individen, kan välja att ta emot eller avstå från. Det är viktigt att våra skattepengar inte främjar ojämställdhet.

Delat ansvar

Vi vill också att begränsningen i antal dubbeldagar tas bort. Idag kan endast 60 dagar tas ut som så kallade dubbeldagar. Studier visar att gemensam föräldraledighet i samband med att barnet är nyfött kan bidra till delat ansvar och även underlätta återhämtningen efter förlossningen för mamman.

Sedan dubbeldagarna infördes 2012 har antalet kvinnor som sökt för förlossningskomplikationer minskat med motsvarande 14 procent och uttaget av ångestdämpande läkemedel minskat med 26 procent. Pappors uttag av föräldrapenning under de första 180 dagarna har ökat, framför allt bland pappor som tidigare inte har tagit ut någon ledighet alls under denna period.

Sedan dubbeldagarna infördes 2012 har antalet kvinnor som sökt för förlossningskomplikationer minskat med motsvarande 14 procent och uttaget av ångestdämpande läkemedel minskat med 26 procent.

Oavsett om graviditeten är okomplicerad eller förenad med komplikationer och oro blir det mer påfrestande både fysiskt och mentalt när det beräkna födelsedatumet närmar sig. I dag har endast vissa yrkesgrupper rätt till graviditetspenning. Det krävs att arbetet är fysiskt ansträngande eller att det förekommer risker i arbetsmiljön. Nej, att vara gravid är inte ett sjukdomstillstånd, men vi anser att kvinnor i lugn och ro ska få möjlighet att förbereda sig inför barnets ankomst under den sista tiden fram till förlossningen. Vi vill därför möjliggöra för alla gravida att vara lediga de sista två veckorna före beräknat födelsedatum.

Upprätthålla verksamhet

Vi vill också att föräldraförsäkringen förenklas för egenföretagare. Vi vill skapa möjlighet för alla, oavsett yrke och kön, att förena föräldraskap med arbetsliv. Samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive dem som både är företagare och har en anställning, så kallade kombinatörer. Det ska dessutom vara möjligt att upprätthålla viss grundläggande verksamhet i företaget under föräldraledigheten utan att gå miste om föräldrapenning, så att företagaren har ett arbete att återgå till efter föräldraledigheten.

För att komma åt de pensionsklyftor som fortsätter att växa fram i samband med det ojämställda föräldraskapet behöver vi vidta åtgärder när det gäller pensionsrätterna. Centerkvinnorna vill att pensionsrätter automatiskt ska överlåtas under småbarnsåren från den förälder som arbetar till den part som är föräldraledig eller arbetar deltid inom ramen för föräldraledighetslagen. Det ska krävas ett aktivt beslut för att pensionsrätterna inte ska överlåtas.

Inte en realitet för alla

För oss i Centerkvinnorna är det självklart att samhällets ekonomiska system inte ska gynna individer olika utifrån könstillhörighet. Vi ser ett stort behov av att genomlysa samhällets ekonomiska strukturer för att säkerställa att kvinnors livsutrymme inte begränsas – allt ifrån föräldraskap till pensionssystem. Det innebär att ha lika möjlighet till ägande, att det obetalda arbetet ska delas lika och att alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete. Det handlar om att kunna ha råd att leva ensam eller lämna en destruktiv relation. Det är inte en realitet för alla. Det vill vi ändra på.

Sverige behöver agera nu. Utvecklingen går för långsamt och kvinnor betalar priset för det.

Sofia Jarl, Centerkvinnornas förbundsordförande

Malin Bergman, vice ordförande Centerkvinnorna

Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna, och riksdagsledamot