Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Riktiga jobb. Var femte lågutbildad person är arbetslös, men knappt var tjugonde högutbildad. Därför satsar Socialdemokraterna på att höja kompetensen hos arbetslösa.

Ökad kompetens – inte enkla jobb – är vägen framåt

Vi löser inte arbetslösheten genom högerns modell med sänkta löner och enkla jobb. Den stora skillnaden mellan de som har ett jobb och de som väntar på ett handlar om kompetens och utbildning. Därför öppnar vi i dag Göteborgs fjärde Kompetenscenter i Angered för att stötta arbetslösa göteborgare hela vägen fram till ett viktigt, riktigt jobb, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag inviger vi tillsammans Kompetenscenter

Ann-Sofie Hermansson (S)

Angered, det fjärde av Göteborgs Stads Kompetenscenter. Idén bakom Kompetenscenter är enkel: Vi samlar det bästa från matchning, vuxenutbildning, svenskundervisning, studievägledning och Arbetsförmedlingen under ett och samma tak. På fyra lokala och lättillgängliga mötesplatser satsar vi på kartläggning, kompetenshöjning och matchning – alltid med målet att stötta arbetslösa göteborgare hela vägen fram till ett viktigt, riktigt jobb.

Arbetslösheten sjunker i hela Göteborg, i alla grupper. Ungdomsarbetslösheten har mer än halverats sedan 2010, och bland unga kvinnor börjar vi nå historiskt låga nivåer. År 2010 var 16 procent av Göteborgs unga arbetslösa – i dag går bara 7,4 procent utan jobb. Bland unga kvinnor så lågt som drygt fem procent (5,3).

Positiv utveckling

Fler utrikesfödda är i jobb. Bland utrikesfödda ungdomar har arbetslösheten minskat med en tiondel på bara ett år. Andelen göteborgare i egenförsörjning ökar. Försörjningsstödet har sjunkit med över 100 miljoner från 2014 till 2016, en minskning med drygt 8 procent. Månadssnittet för antal hushåll i försörjningsstöd låg på 12 200 hushåll 2014, men bara 10 500 hushåll år 2016 – fler göteborgare är i egenförsörjning.

Detta innebär dock inte att vi på något sätt drar ner på farten i vårt arbete. Vi är fast beslutna att fortsätta pressa ner arbetslösheten, och ett avgörande verktyg utgörs just av våra fyra Kompetenscenter.

Jobb- och kunskapslyft

Fortfarande går tusentals göteborgare utan ett jobb – samtidigt som det lokala näringslivet skriker efter arbetskraft och tidningarnas rubriker berättar om rekryteringssvårigheter i bristyrke efter bristyrke. Lösningen på detta är inte högerpartiernas sänkta löner och enkla jobb: I stället krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik som kombinerar kompetenshöjning med kompetensförsörjning. Göteborgs modell kallas för Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Denna modell är grunden för hur vi framgångsrikt bekämpar arbetslösheten.

Vi socialdemokrater insåg för länge sedan att den stora skillnaden mellan de som har ett jobb och de som väntar på ett inte beror på geografi, födelseland eller kön – det handlar om kompetens och utbildning. Var femte lågutbildad person är arbetslös, men knappt var tjugonde högutbildad. När vi stegvist kompetenshöjer arbetslösa och matchar dem med rätt bransch knäcker vi både arbetslösheten och klarar kompetensförsörjningen till näringslivet. Det är detta vi gör på Kompetenscenter.

Hymlar inte med verkligheten

Integration och etablering är frågor som engagerar många göteborgare. Det gläder oss. Vi ska inte hymla med verkligheten: Göteborg har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingsituationen. Detta ska vi vara stolta över – men det ställer naturligtvis krav på oss folkvalda att leverera lösningar för en mer effektiv etablering i samhället. Det är inte rimligt att ambitiösa och arbetsföra göteborgare ska tvingas gå år efter år utan att kunna försörja sig själva.

Jonas Attenius (S)

Det är en särskild utmaning att etablera våra nyanlända på arbetsmarknaden – och vi är övertygade om att vi behöver vända upp och ner på hela integrationsprocessen.

Vi måste börja med det första viktiga, riktiga jobbet. Genom att kartlägga varje persons talanger och förutsättningar anpassar vi individuellt svenskundervisning och kompetenshöjning, i tätt samarbete med företag i behov av arbetskraft. Inom detta talangkoncept visar statistiken så långt att över sju av tio deltagare får ett jobb. Detta starka resultat är en vinst för både individen och hela staden. Vi ser många exempel på människor som har gått direkt från analfabetism till egenförsörjning, från arbetslöshet till en ledarskapsposition, från utsatthet till trygghet. Navet i detta integrationsfrämjande arbete är just Kompetenscenter.

Levererar resultat

För trots att Kompetenscenter är en helt ny verksamhet har den redan börjat leverera resultat. Bara i år har Kompetenscenter i Östra Göteborg, där flera av stadens mest utsatta områden ligger, stöttat 125 göteborgare hela vägen från bidragsberoende till egenförsörjning. På Kompetenscenter Hisingen har 100 arbetslösa rustats direkt till egenförsörjning. Strax före sommaren drog vi igång på Frölunda Torg – och nu inviger vi alltså Kompetenscenter Angered.

Med det stegvisa jobb- och kunskapslyftet som modell, drivna deltagare på plats och starka resultat i ryggen ser vi med optimism på framtiden. Vi är övertygade om att det går att bekämpa arbetslösheten, fixa kompetensförsörjningen och effektivisera integrationen – på samma gång. Bara så kan vi bygga ett jämlikt Göteborg.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsen ordförande

Jonas Attenius (S)

kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning