Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Men för oss är jämställdhet också ett kvalitetsmått. Den utbildning och forskning vi levererar blir helt enkelt bättre av att en mångfald av människor ryms inom vår verksamhet. Utvecklingen på en arbetsplats eller inom ett yrke stagnerar i en homogen miljö. Det är sant oavsett om vi pratar om behovet av fler kvinnliga professorer eller fler manliga sjuksköterskor, skriver debattörerna. På bilden: Alla Nobelpristagare år 2019 Bild: Henrik Montgomery/TT
Men för oss är jämställdhet också ett kvalitetsmått. Den utbildning och forskning vi levererar blir helt enkelt bättre av att en mångfald av människor ryms inom vår verksamhet. Utvecklingen på en arbetsplats eller inom ett yrke stagnerar i en homogen miljö. Det är sant oavsett om vi pratar om behovet av fler kvinnliga professorer eller fler manliga sjuksköterskor, skriver debattörerna. På bilden: Alla Nobelpristagare år 2019 Bild: Henrik Montgomery/TT

Öka takten i arbetet för en jämställd akademi

Den svenska akademin är inte jämställd. Därför har samtliga lärosäten i Sverige sedan 2017 haft i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Ett av målen har varit att nå en jämnare könsbalans vad gäller andel professorer. Vi kan dock konstatera att svenska lärosäten som kollektiv inte lyckats nå de uppsatta målen, skriver Beatrice Löfström och Jan Theliander, Högskolan Väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) så går utvecklingen till och med åt fel håll. Mellan 2017 och 2019 så sjönk andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer i flera olika ämnesområden, vilket är synnerligen allvarligt. Särskilt svårt har det varit att bryta mansdominansen inom tekniksektorn.

Högskolan Väst är ett av de lärosäten som lyckas nå de mål vi fått av regeringen. Vårt mål var att andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer skulle uppgå till 43 procent. Det faktiska utfallet blev 44 procent. Trots att även vi har svårt att rekrytera kvinnliga professorer inom teknik så är vi självklart glada över att ha nått målet.

Blir bättre av mångfald

Vi vill dock ännu mer med vårt jämställdhetsarbete. Som många andra arbetsplatser så ser vi jämställdhet som en arbetsmiljöfråga. Men för oss är jämställdhet också ett kvalitetsmått. Den utbildning och forskning vi levererar blir helt enkelt bättre av att en mångfald av människor ryms inom vår verksamhet. Utvecklingen på en arbetsplats eller inom ett yrke stagnerar i en homogen miljö. Det är sant oavsett om vi pratar om behovet av fler kvinnliga professorer eller fler manliga sjuksköterskor.

Av den anledningen kan vi inte vara nöjda med ett enskilt siffermått. Visserligen är statistik bra för att ge struktur och visa på en utveckling. Men siffror är också ögonblicksbilder som snabbt kan förändras. Ska vi kunna ge kvinnor och män samma förutsättningar inom akademin är det därför viktigt att vi, tillsammans med övriga svenska lärosäten, jobbar långsiktigt och systematiskt.

Den utbildning och forskning vi levererar blir helt enkelt bättre av att en mångfald av människor ryms inom vår verksamhet.

Eftersom jämställda akademiska miljöer är en av pusselbitarna för att skapa hållbara samhällen så har det varit naturligt för Högskolan Väst att koppla jämställdhetsfrågan till vårt övergripande arbete med Agenda 2030.

Högskolan Väst växlar nu upp och kommer att fortsätta att hitta nya metoder att arbeta med jämställdhetsintegrering. Själva tanken och målet med detta arbete är att jämställdhet ska vara en naturlig del i våra processer, där strävan mot lika villkor mellan kvinnor och män är en del av allt beslutsfattande.

Vi vill inte att arbetet med jämställdhet ska vara något som kan bockas av eller gömmas bakom vackra ord i en årsredovisning. Vi vill att vår högskola ska vara ett föredöme i Sverige och i världen. Den inställningen förmodar vi gäller på samtliga svenska lärosäten. Då gäller det att öka takten.

Beatrice Löfström, strateg och samordnare för jämställdhet och lika villkor, Högskolan Väst

Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst