Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd

Öka byggtakten - förenkla planprocessen!

Det är hög tid för Göteborg att göra som våra kranskommuner och förenkla planprocessen. Därför tar Liberalerna initiativ i byggnadsnämnden för att snabba upp takten i plandriften, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggtakten i staden har länge varit för låg för att möta efterfrågan. I dag har handläggare på stadsbyggnadskontoret allt mer att göra och hinner inte med att ta fram planer i den takt som efterfrågas. Antalet nystarter av byggplaner blir färre. Det finns alltså både tid, resurser och pengar att spara om exploatörer tillåts göra en del av arbetet. Vi vill öka produktionstakten av planer i Göteborg. Tillsynen över att byggbolagen följer gällande lagstiftning ligger kvar hos byggnadsnämnden.

Kranskommunerna kan

Liberalerna har tillsammans med Alliansen drivit på för att möjliggöra för exploatörer att ta större ansvar för att ta fram detaljplaner. Genom BoStad2021 har arbetssätt ändrats och på senare tid får även exploatören i vissa fall planera allmän platsmark. Dessvärre är det fortfarande inte möjligt i Göteborg ens för större exploatörer att ta fram merparten av en detaljplan. Samtidigt ser vi att ett flertal av kranskommunerna möjliggör för exploatörer att ta fram detaljplaner.

I Härryda inrättas nu ett snabbspår för större exploatörer i ett pilotprojekt. Man hushållar med kommunens resurser samtidigt som större byggherrar med kompetens kan driva sin process snabbare i stället för att vänta länge i kö för att starta sina planer. Plan- och bygglagen tillsammans med miljöbalken utgör ramverk, men kommunen gör fortsatt miljökonsekvensbeskrivningar och en samordnare finns hos kommunen.

Liberalerna vill att stadsbyggnadskontoret ska genomföra ett pilotprojekt om snabbspår i Göteborg där större exploatörer får möjlighet att ta fram detaljplaner. Göteborg behöver förenkla planprocessen och växla upp byggtakten.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd