Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det måste vara tydligt att det är lärarna som leder det pedagogiska arbetet och undervisningen men också att det är de som ytterst är ansvarar för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummet, skriver Roger Haddad (L). Bild: Henrik Montgomery/TT, Pressbild
Det måste vara tydligt att det är lärarna som leder det pedagogiska arbetet och undervisningen men också att det är de som ytterst är ansvarar för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummet, skriver Roger Haddad (L). Bild: Henrik Montgomery/TT, Pressbild

Återupprätta respekten för våra lärare

Ett tryggt klassrum med studiero är en förutsättning för att alla elever ska få en bra undervisning och att fokus och koncentrationen kan läggas på skolarbetet. Om elever stör undervisningen ska lärarens ha rätt att ingripa samt besluta om disciplinära åtgärder, skriver Roger Haddad (L), Liberalernas skolpolitiska talesperson och vice ordförande i Utbildningsutskottet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Liberalerna prioriterar frågan om studiero och arbetsro. Dessvärre har vi sett en utveckling i både OECD:s granskningar men också Skolinspektionens enkäter att vi har bekymmer med både sena ankomster och skolk, samt elever som stör undervisningen. Det är de elever som allra mest behöver studiero i klassrummet som drabbas när vissa elever stökar. Skolan har för dessa elever en särskild kompensatorisk uppgift och därför måste vi värna alla elevers rätt till en bra undervisning och där de som behöver stöd också får det.

Skolan präglas av otrygghet

Fler lärare uppger också att de får lägga allt mer tid av sin undervisning till att upprätthålla ordningen. Sex av tio elever svarar i Skolinspektionens enkät att de störs av andra elever i klassrummet. Denna utveckling måste vi ändra på. Ett tryggt klassrum med studiero är en förutsättning för att alla elever ska få en bra undervisning och att fokus och koncentrationen kan läggas på skolarbetet. Det är i allra högsta grad också en viktig del för lärarnas arbetsmiljö – så att även de kan ägna sin värdefulla tid till att undervisa eleverna.

Det finns just nu ingen viktigare fråga än att återupprätta respekten för Sveriges lärare. Alla lärare måste känna ett starkt stöd från hela samhället. Det måste vara tydligt att det är de som leder det pedagogiska arbetet och undervisningen men också att det är de som ytterst är ansvarar för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummet. Om elever stör undervisningen ska lärarens ha rätt att ingripa samt besluta om disciplinära åtgärder.

Alla lärare måste känna ett starkt stöd från hela samhället

Det är uppenbart att rektorer och inte minst en stor del av lärarkåren känner en osäkerhet kring vad de får göra och inte göra. Den bedömningskultur som växt fram under nuvarande barn- och elevombudet (BEO) genom sina tolkningar av skollagen visar hur denna funktion allt mer landat i helt obegripliga ställningstaganden – mot lärarna.

Ökas lärarnas rätt att ingripa

Liberalerna accepterar inte detta och lyfte redan i januari 2019 frågan i riksdagen genom en interpellation till S-MP-regeringen. Redan då föreslog vi att barn- och elevombudet ska avvecklas, att Skolinspektionens roll ska renodlas och förtydligas. Regeringen svarade med att man inte tänkte vidta några åtgärder. Under våren har vi preciserat vårt förslag ytterligare med krav på att skollagens kapitel fem och sex om lärarnas befogenheter samt om kränkande behandling ses över och ändras. Lärarnas befogenheter att ingripa mot stöket måste skärpas. Skolinspektionen måste agera på ett sätt som stöttar lärare som bidrar till studiero lika viktigt är det att ta hänsyn till alla skötsamma elever som drabbas när vissa stör.

Lärarnas befogenheter att ingripa mot stöket måste skärpas

Liberalerna påpekade redan i februari att det finns en kraftfull intern kritik mot BEO:s bedömningar och upplyste regeringen om den interna skrivelse som Skolinspektionen inte velat lämna ut. Denna skrivelse är numera känd och är undertecknad av 16 jurister vid Skolinspektionen. Efter mediers rapportering i augusti om det uppmärksammade fallet med ”soffincidenten” på en skola i Lidköping inlämnade Liberalerna ny interpellation. Vi upprepade kravet på regeringen att agera. Bakgrunden är att BEO vänt sig i ett skadeståndsärende till Högsta domstolen trots att både tingsrätt och hovrätt friat den lärare som kritiken gäller.

Vi ska inte ha en struktur och en lagstiftning som återkommande underminerar lärarkårens roll och profession

Vi noterar att regeringen nyligen utrett skolmyndigheterna. Det skedde genom beslut 2017 och ett betänkande lämnades till regeringen i juni 2018. De valde att inte gå vidare med förslagen och därför har den hamnat i byrålådan. Men i den översynen fanns inget som skulle ha förändrat barn- och elevombudets funktion och uppdrag.

Liberalerna kräver ett nytt beslut där BEO avvecklas och Skolinspektionen ges ett renodlat uppdrag i arbetet kring handläggning av exempelvis mobbningsärenden. När en myndighet allt mer framstår som ombud för stökiga elever än för lärare som tar sitt ansvar samt bidrar till trygghet för alla övriga elever är det något som är fel. Vi ska inte ha en struktur och en lagstiftning som återkommande underminerar lärarkårens roll och profession.

Roger Haddad (L), Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet