Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Gårdalänken skapar en modern järnvägslösning för Göteborg med en ny framtidsinriktad centralstation i Gårdaberget lika Berlins Hauptbahnhof, en genomfartsstation för alla tåg även höghastighetståg Oslo/Göteborg/Köpenhamn och Göteborg/Stockholm, därtill utvecklad kollektivtrafik med bland annat pelarburen magnetbana (alternativt snabbspårväg) runt stan för snabb resa till Hisingen, skriver debattörerna.

Århundradets chans till stadsutveckling i Göteborg

Västlänken blockerar århundradets viktigaste stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Politikerna lyssnar inte, de försitter möjligheten till kreativ stadsutveckling. Tänk om och gör göteborgarna en tjänst, skriver bland andra Gunnar Anjou, Gårdalänken.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är en grupp tekniker av skilda slag som i över fem år jobbat med ett alternativt förslag till Västlänken. Vi har haft utställningar, gått i demonstrationståg, uppmärksammats i radio och TV, hållit föredrag och skrivit debattartiklar – men politikerna har inte lyssnat eller velat utreda vårt förslag Gårdalänken.

Vi har arbetat helt ideellt utan egen vinning för att stoppa en illa utredd trafiklösning, dyr och utan nytta för göteborgaren med en uppgrävd stad under tiotals år. Vi i Gårdagruppen vill inte vara en nej-sägargrupp, vi vill säga ja till framtiden. Men när dumheten triumferar måste vi säga ifrån – vi gör det med Gårdalänken.

Ett politikerprojekt

Snart har vi kommit till ”point of no return”, dagen D närmar sig. Men än finns det chans att stoppa Västlänken. Den är inget miljöprojekt, ger inte bättre lokaltrafik och förhindrar utbyggnaden av nödvändig kollektivtrafik bland annat till Hisingen. Västlänken är ett politikerprojekt som påtvingats Trafikverket att utföra trots att de ville annorlunda.

Politikerna lyssnar inte, de vågar inte tänka om trots att många knyter näven i byxfickan. Så gjorde en man i medelåldern på vår utställning på Stadsbiblioteket för drygt två år sedan, han berömde vårt projekt i översvallande ordalag och tyckte detta var överlägset Västlänken. Vi frågade honom vad han sysslade med. Han berättade förtroligt att han jobbade på Trafikverket. Men man biter inte den hand som föder en.

Prestigen har gått för långt. ”Västlänken har utretts i mer än tio år”, men folket har hållits utanför.

Vi skall här beskriva århundradets viktigaste chans, en otrolig framtidsmöjlighet i kreativ stadsbyggnad. Det är två projekt som är beroende av varandra. Men båda kräver att Västlänken stoppas!

Vi skall här beskriva århundradets viktigaste chans, en otrolig framtidsmöjlighet i kreativ stadsbyggnad. Det är två projekt som är beroende av varandra. Men båda kräver att Västlänken stoppas! För många av er är detta en repetition men inte för politikerna som vägrar lyssna med några få undantag.

 

Projekt nr 1. Gårdalänken skapar en modern järnvägslösning för Göteborg med en ny framtidsinriktad centralstation i Gårdaberget lika Berlins Hauptbahnhof, en genomfartsstation för alla tåg även höghastighetståg Oslo/Göteborg/Köpenhamn och Göteborg/Stockholm, därtill utvecklad kollektivtrafik med bland annat pelarburen magnetbana (alternativt snabbspårväg) runt stan för snabb resa till Hisingen.

Centralstation Gårda byggs ut i etapper och nuvarande centralstationsområde friställs så småningom för bostäder. Station Gårda kommer att betjäna en växande stadsdel, Gårdacity, med nya kontor, arenor, hotell och Evenemangsstråket med Liseberg.

Från station Gårda nås Lindholmen eller Sahlgrenska på 6-7 minuter med magnetbanan. Till Drottningtorget och Korsvägen färdas vi på tre minuter med en snabbgående förarlös automatbana ovan mark. Flera spårvagnslinjer går in i stationsbyggnaden. Bilar och bussar når stationen direkt från E6:an som överbyggs med ett angöringstorg. Cyklister och gående når stationen bland annat via Gårdavägen.

Byggs Västlänken permanentas trafikkaoset vid Drottningtorget med spårvagnar i snigelfart trots nya tågstationer i Haga och Korsvägen.

Byggs Västlänken permanentas trafikkaoset vid Drottningtorget med spårvagnar i snigelfart trots nya tågstationer i Haga och Korsvägen. Problemen med att med bil eller buss nå Centralen kvarstår och förvärras på sikt. Dessutom får Hisingsresenärerna bereda sig på flera broöppningar för sjöfarten med nya lågbron. Således längre väntetid i buss- och bilköer till och från Centralen.

Västlänken innebär ingen bättre kollektivtrafik till ett växande Hisingen. Säckstationen fördröjer resan för vändande höghastighetståg med 20 minuter. En ny järnvägslösning är en nödvändighet för att lösa upp järnvägskapaciteten i Göteborg.

 

Projekt nr 2. En ny centralt belägen stadsdel, lika stor som staden inom Vallgraven på gångavstånd till centrum med bostäder är lösningen för 60 000 göteborgare. En stadsdel med vattenkontakt, fri från trafikbuller, med god kollektivtrafik och med en grön parklunga i mitten. En blandstad med 20 000 lägenheter kan dessutom byggas i Gullbergsvass. Granne med Göteborgs kommersiella centrum vilket innebär en vitaliserad stadsutveckling. Denna blandstad, vi kallar den Lejonstaden länkas ihop med Svingeln, Stampen, och norra Gårda via flera befintliga gator. Drottningtorget nås via en diagonalställd gånggata som blir huvudstråket med butiker och restauranger för boende. Mitt i Lejonstaden löper ett grönområde med vatteninslag. Här finns lekplatser, skolor och avslutas i öster av Skansen Lejonet och i väster av planerad kontorsstad.

Mårten Krakovsgatans överbyggnad pågår och bidrar till Lejonstadens utbredning mot Göta Älv. En huvudgata i stadsdelen för bil, buss och spårvagn tangerar grönstråket.

Flera spårvagnslinjer når stadsdelen via Burgrevegatan och planerad magnetbana korsar staden planskilt och leder vidare till Hisingen. Lejonstaden byggs huvudsakligen för cykeltrafik då många med centralt boende inte behöver bil.

Byggs Västlänken kan inte Gullbergsvassområdet med befintlig bangård bebyggas i samma utsträckning. Kanske med hälften så många lägenheter. Men vem vill bo intill en bullrande bangård som utgör en avskiljande barriär mot övriga staden förutom en passage nära trafikytor norr om Centralstationen. Inga gångstråk söderut således.

Nu och endast nu kan dessa framtidsinriktade stadsbyggnadsbeslut tas. Om ett halvår finns inte den möjligheten om inte Västlänken stoppas.

Nu och endast nu kan dessa framtidsinriktade stadsbyggnadsbeslut tas. Om ett halvår finns inte den möjligheten om inte Västlänken stoppas. Politikerna i flera partier är idag mer villrådiga än vad som framkommer. De förlorar Västlänken men vinner i stället framsynt stadsutveckling. Vill de verkligen missa denna möjlighet? Motståndet mot Västlänken ökar fram till valet.

För cirka 100 år sedan ritade dåvarande stadsingenjören Liljeberg en järnvägs- och stationslösning i nuvarande Skånegatans läge från Odinsplatsen och söderut med ny station mitt på sträckan. Befintlig station övergavs således. En briljant lösning som ej blev av bland annat för att då planerades Liseberg som låg i vägen för järnvägsdragningen och pengar saknades för projektet.

I dag saknas inte pengar, Västlänkens pengar räcker väl för att genomföra beskriven järnvägslösning och magnetbana. Därtill ett gigantiskt markvärde i Gullbergsvass som kan komma kommunen tillgodo.

En otrolig chans således som aldrig återkommer. Politiker vill ni vara ansvariga för att dessa stadsbyggnadsprojekt nonchaleras. Politiker stanna upp, lyssna och utred Gårdalänken!

Gunnar Anjou

arkitekt SAR, samhällsplanerare, ordförande i Gårdalänken

Bengt Andersson Liselius

arkitekt SAR MSA samhällsplanerare

Hans Cedermark

civilingenjör, trafikplanerare

Hans Janzon

ingenjörsgeolog

Peter Muth

civilingenjör, projektsamordning

Jan-Ove Nilsson

civilingenjör, projektsamordning

Niels Sylwan

civilingenjör, samhällsplanerare

Caroline Thelning

projektledare, kommunikation/organisationsutveckling

Gunnar Werner

arkitekt SAR MSA, samhällsplanerare