Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Aisha Susanne Lundgren, muslimsk feminist, debattör, föreläsare, lärarutbildare

Är Sverige fortfarande en demokrati?

DEBATT: Det är inte ett samhällsproblem att hälsa olika på män och kvinnor utan ett val varje individ själv gör. Att förbjuda eller genom hets och uteslutning hindra människors kulturella, sociala eller religiösa uttryck tillhör inte det demokratiska samhället, skriver muslimska feministen Aisha Susanne Lundgren.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Senast jag kollade var Sverige ett demokratiskt land. Ett samhälle vars grundvalar utgörs

Aisha Susanne Lundgren, muslimsk feminist, debattör, föreläsare, lärarutbildare

av de demokratiska värderingarna: alla människors lika värde och lika rättigheter. Ett samhälle som värnar alla människors frihet och värdighet. Jag måste nog kolla igen. Efter mediedrevet som slutade med miljöpartisten Mehmet Kaplans avgång har nu de senaste dagarna politiker och skribenter i kör föraktfullt kommenterat och tagit avstånd från en annan muslim i Miljöpartiet, Yasri Khan, på grund av dennes islamiska hälsningsgest.

Jag vet inte riktigt om jag ska tro att det är sant? Jag menar, vad är det egentligen ni säger? Menar ni på allvar att en person som inte följer de privilegierades sociala normer inte är en fullvärdig medborgare, att denna kan/ska ogiltigförklaras och drivas bort från politiskt inflytande? Menar ni att det är rimligt och demokratiskt riktigt att påtvinga en person sociala konventioner som dessutom är integritetskränkande? Ska alla människor tvingas hälsa på ett och samma sätt, är det vad ni säger?

Jag vågar knappt dra mig till minnes de historiska folkrörelser där den gemensamma, enda socialt accepterade hälsningen utgjorde den knivskarpa gränsen mellan ”Vi” och ”Dom”.

Mardrömslik okunskap

Det råder en fruktansvärd, snarast mardrömslik, demokratisk okunskap bland svenska politiker och diverse journalister. Det moderna västerländska demokratiska samhället bygger på mångfald, tolerans och samexistens! Du behöver inte gilla mitt sätt att leva och vara (eller hälsa), jag behöver inte gilla dina åsikter eller din livsstil men vi lever och samverkar i samhället ändå! Eftersom att vi är lika mycket värda, eftersom att vi har rätt att existera och leva på det sätt vi väljer.

Yasri Khan har aldrig ”vägrat” att hälsa på den kvinnliga reportern – han hälsade på det finaste och mest respektfulla sätt, inom islamisk tradition. Lösningen på någons eventuella upplevda kränkning över att inte bli hälsad på i enlighet med sina egna normer och principer är kunskap om vad just denna hälsning betyder! Inte ett förbud mot olika sociala uttryck och sätt att hälsa!

Mina föräldrar reste till exempel för många år sedan i Tibet där det hände att personer hälsade genom att sträcka ut tungan. Ett väldigt oväntat sätt att hälsa ur ett svenskt perspektiv! Detta upplevdes av dem kanske inte som kränkande, snarare skrattretande – tills de fick kunskap och förstod att detta vara ett värdigt och respektfullt sätt att hälsa.

En pseudo-diskussion

Talet om att separera och ”göra skillnad” på män och kvinnor med koppling till olika sätt att hälsa är en pseudo-diskussion och, ursäkta mig, skitsnack. Lägg ner det. Olika sammanhang i vårt samhälle där vi dagligen separerar människor efter kön och har olika förhållningssätt i relation till män och kvinnor är exempelvis: föräldraförsäkringen, omklädningsrum, klädkoder, toaletter, kroginträden, vårdinstitutioner, myndighetsutredningar, frisörpriser för att nämna några. Det är med andra ord inte någon samhällskatastrof att hälsa olika på män och kvinnor, det är inte heller ett samhällsproblem utan ett val varje individ själv gör.

Sen har vi också verkligt allvarliga problem med olika möjligheter och svårigheter med koppling till kön, till exempel: olika lön för lika arbete, våld mot kvinnor, olika tillträde till högre tjänster, bristande inflytande, glastak, kvinnors ohälsa, ojämställda pensioner, för att inte tala om olika förväntningar på killar och tjejer i skolan, arbetslivet, i kärleksrelationer, hemarbete, föräldraansvar och så vidare. Dessa problem är något att lägga resurser på.

Allt en del av demokratin

Det demokratiska samhället är vi alla hela tiden. Det demokratiska samhället är det som kommer till uttryck mellan oss och genom oss, i små handlingar och i stora. Att utöva vår religion, att hälsa på olika sätt, att respektera varandras olikheter, att främja mångfald och åsiktsfrihet är en del av demokratin. Att förbjuda (eller genom hets och uteslutning hindra) människors kulturella, sociala eller religiösa uttryck tillhör inte det demokratiska samhället. De demokratiska värderingarna är inte förhandlingsbara, de är grunden för hela vårt samhälle.

Förresten, jag kollade. Sverige är fortfarande en demokrati som värnar allas lika värde och varje människas frihet att leva och vara den hen är:

"Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet." (www.regeringen.se)

Aisha Susanne Lundgren

muslimsk feminist, debattör, föreläsare, lärarutbildare