Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Äntligen stärks barns rättigheter

Beslutet i riksdagen om att göra barnkonventionen till lag är avgörande. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, enligt barnkonventionen. Trots det utsätts barn i Sverige för våld i hemmet, i skolan och i närområdet. Barnrättslagen behövs för att barns mänskliga rättigheter ska respekteras i praktiken, skriver Barnombudsmannen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla barn i Sverige har samma rättigheter, enligt barnkonventionen. Samtidigt visar Barnombudsmannens samtal och enkäter med barn att barns mänskliga rättigheter kränks varje dag. Att barnkonventionen blir lag kommer att göra skillnad för bland andra barn som utsätts för våld i hemmet, i skolan och i närområdet.

”Jag brukar höra skott ibland och jag hör att människor blir dödade med kniv, då blir jag oftast rädd”.

Så säger ett barn i vår senaste årsrapport. I rapporten berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp i utsatta områden – det handlar om storstädernas förorter och i exempelvis glesbygdskommuner.

Trots att många av barnen trivs där de bor, är vardagen kantad av våld och kriminalitet. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld. Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. Även barn så unga som 4–5 år berättar om våld på förskolan och om otrygghet i närområdet. Barnen beskriver att våld är vardag även i skolan, såväl fysiskt våld som mobbning, kränkningar och trakasserier.

Trots att många av barnen trivs där de bor, är vardagen kantad av våld och kriminalitet

Barn utsätts också för våld när de är placerade i samhällets vård och barn med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar. Dessutom utsätts barn för våld och övergrepp i den egna familjen, visar Barnombudsmannens granskningar.

När barnen berättar om socialtjänsten, som ska vara skyddsnätet för barn i utsatta situationer, får vi ofta höra att de inte lyssnat och att barnet inte har fått tillräckligt stöd.

Viktor säger: ”Den vanligaste kommentaren när jag har berättat något på socialtjänsten är: Men var det verkligen så farligt? Pappa kanske inte menade så illa.”

Barnens berättelser om våld visar att samhället i praktiken inte ger barnen det skydd de har rätt till enligt barnkonventionen. Att stärka barns mänskliga rättigheter genom att göra barnkonventionen till lag är därför nödvändigt. Reformen har många fördelar:

  •  En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.
  •  Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
  • Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.
  • Barnrättslagen får företräde framför förordningar och myndighetsföreskrifter.

Omröstningen i riksdagen i dag har föregåtts av en intensiv debatt. Det är bra och många argument har varit relevanta att lyfta. Men vi får aldrig glömma för vilka den nya lagen har störst betydelse – barn i utsatta situationer som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Anna Karin Hildingson Boqvist

vikarierande barnombudsman