Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.
Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Ändra skollagen – lärarna måste våga stoppa stöket

Stöket i skolan måste få ett slut. Barn- och elevombudets funktion måste avvecklas i sin nuvarande form och Skolinspektionens uppdrag och organisation genomgå en total reformering, skriver Roger Haddad (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kränkta elever, 21/3

Jag instämmer i lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikkas artikel på GP Debatt. Liberalerna har under lång tid lyft upp frågan om arbetsro och studiero i skolan och hur centralt det är för både lärarnas som elevernas arbetsmiljö. Vi har till skillnad från regeringen påpekat det orimliga i Skolinspektionens hantering av ärenden kring kränkande behandling, i synnerhet vid så kallade personalkränkningar. Vi menar att barn- och elevombudets funktion måste avvecklas i sin nuvarande form och att en total reformering måste ske av Skolinspektionens uppdrag och organisation. Nuvarande system är långt ifrån rättssäkert, vilket ni också påpekar i er artikel.

Nuvarande regelverk måste ändras och vi har pressat regeringen på besked och krävt förhandlingar med regeringen om att ändra skollagen.

Vi menar vidare från Liberalerna att både kapitel fem om lärarnas befogenheter måste ses över, som kapitel sex om kränkande behandling. Förutom de erfarenheter som ni själva skriver har vi generellt sett stora bekymmer med arbetsron i skolan som kräver flera åtgärder.

Det handlar om ökad arbetsro, fler speciallärare, det handlar om fler behöriga lärare och inte minst att samhället – inte minst föräldrarna – bidrar till att återupprätta respekten för Sveriges lärare.

Nuvarande regelverk måste ändras och vi har pressat regeringen på besked och krävt förhandlingar med regeringen om att ändra skollagen. När jag interpellerade utbildningsministern i riksdagen i mitten av februari, om lärare som inte vågar ingripa när elever stör undervisningen, meddelade regeringen att man inte var beredd att ändra skollagen.

Men verkligheten lär komma ikapp Socialdemokraterna.

Men verkligheten lär komma ikapp Socialdemokraterna. Förutom de ärenden som når Skolinspektionen pekar ni och flera andra lärare att det största problemet är att lärarkåren inte vågar ingripa på grund av hot om att bli anmäld till polisen eller till Skolinspektionen. Bara detta är ett oerhört stort problem som riskerar frånta ett viktigt verktyg lärarna faktiskt har i skollagen för att just upprätthålla ordningen i skolan.

När detta sätts ur spel måste lagen ändras och just detta är ett krav från Liberalerna. Liberalerna har också för att uppmärksamma frågan om lärarnas arbetsmiljö i skolan nyligen begärt en särskild debatt i riksdagen för att ytterligare belysa problemen.

Roger Haddad (L)

skolpolitisk talesperson, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott