Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nuvarande lagstiftning är för svag - kommunerna kan utan konsekvenser låta budget gå före individuella behov, medmänsklighet och trygghet, skriver debattörerna.

Ändra lagen - äldre ska ha goda livsvillkor

Problem med att tolka Socialtjänstlagens begrepp "skälig levnadsnivå" leder ofta till att biståndsbedömningen inte sker efter äldres individuella behov utan efter budgetramar. Socialtjänstlagen måste ändras så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skäliga, skriver SPF Seniorerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Äldreomsorgen, 30/3

Fackförbundet Vision skriver i ett debattinlägg att en allvarlig brist i dagens äldreomsorg är att man inte kan tolka Socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå”. Debattörerna menar att nivån på vad som kan anses skäligt ofta sänks, vilket i sin tur gör att biståndsbedömningen då inte sker efter äldres individuella behov utan efter budgetramar. Från SPF Seniorerna instämmer vi i denna kritik.

Nuvarande lagstiftning är för svag - kommunerna kan utan konsekvenser låta budget gå före individuella behov, medmänsklighet och trygghet. Det finns otaliga exempel på kommuner som nekar äldre med stora omsorgsbehov plats på ett särskilt boende. Vad som anses skäligt skiljer sig dessutom mycket kommunerna emellan.

SPF Seniorerna menar att Socialtjänstlagen måste ändras så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skäliga. I Lagen om särskilt stöd (LSS) har yngre med funktionshinder rätt till goda levnadsvillkor medan äldre med liknande funktionshinder bara har rätt till skäliga. Det leder till att äldre inte får den omsorg de har rätt till och det är dessutom diskriminerande.

Vi håller med Vision om att det behövs stora satsningar på äldreomsorgen. Mer personal är en pusselbit, likaså är ökad valfrihet och inflytande för äldre och deras anhöriga. Men för att omsorgen ska kunna möta individens behov måste Socialtjänstlagen ändras så att äldre ges rätt till goda levnadsvillkor. Det skulle skapa tydligare krav på vad som ska uppnås i omsorgen och stärka äldres rättigheter att faktiskt kunna få den omsorg de har behov av.

Alla ska vara lika inför lagen, men lagen skall också vara lika för alla.

Christina Rogestam

förbundsordförande SPF Seniorerna

Gösta Bucht

sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna