Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ändra boendeform och minska segregationen

Att möjliggöra för hyresgäster att omvandla till bostadsrätter minskar segregationen i Göteborg, skriver Ann Catrine Fogelgren (L), Axel Josefson (M) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hyresrätter, 8/4

Vi föreslår i en motion till kommunfullmäktige att möjliggöra för hyresgäster i områden som helt domineras av hyresrätter att omvandla till bostadsrätter och satsa på utveckling av dessa områden för att minska segregationen i Göteborg. Det tycker Christina Abrahamsson är odemokratiskt. Vi håller inte med.

Allmännyttan i Göteborg är en av Sveriges största fastighetskoncerner och har redan i sitt ägardirektiv att minska segregationen genom att motverka ensidiga upplåtelseformer, vilket styrks av forskning. Därför tycker vi att det är rimligt att de också ska arbeta med ombildning i områden som helt domineras av hyresrätter. Vid behandling av motionen fick vi stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att allmännyttan aktivt ska arbeta med ombildning.

Ändra boendeform

En stor fördel med blandade upplåtelseformer är möjligheten att ändra sin boendesituation utan att behöva flytta från området. Det behövs alltså både bostadsrätter, hyresrätter och småhus för att göra det möjligt. Hushåll har olika behov som varierar genom livets olika skeden.

Lagstiftningen är tydlig med att det krävs minst 2/3 majoritet för att genomföra en ombildning och den enskilde har alltid rätt att bo kvar som hyresgäst. Staden bör bidra till att öka intresset för ombildningar bland boende genom att informera och möjliggöra men också bistå med förslag på finansieringsmodeller för de med mindre resurser. Allmännyttan ska självklart vara behjälplig att hitta en ny bostad inom allmännyttan om det så önskas av hyresgästen vid en eventuell ombildning. Därmed innebär vårt förslag snarare ett ökat demokratiskt inflytande eftersom hyresgästerna får fler möjligheter.

De resurser som frigörs genom ombildningar kan användas för att finansiera nybyggnation av hyresrätter men också för att utveckla områdena och rusta upp. Det tror vi är positivt för Göteborgs mest segregerade områden.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd

Axel Josefson (M)

ledamot

kommunfullmäktige

David Lega (KD)

kommunalråd