Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Erbjud alla pensionärer regelbundna hälso- och munhälsosamtal med undersökning av tandläkare/tandhygienist, skriver debattörerna.

Äldres munhälsa - en tickande bomb

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa. Om ingenting görs kan situationen på kort tid försämras, skriver bland andra Gunilla Klingberg, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För bara trettio år sedan var cirka 60 procent av våra äldre tandlösa. I dag har äldre fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder. Utan förebyggande insatser kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla.

I en unik enkät till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa och tandvård avslöjas att fyra av tio, 43 procent av de 1 280 som svarat, upplever att det är vanligt att äldre har problem med sin mun och sina tänder. Hela 25 procent kan inte beskriva sin munhälsa som god. Samtidigt har 33 procent problem med sina tänder och sin mun.

Hembesök av tandvården

Bara hälften som svarat på enkäten har fått information om vad som händer med mun och tänder när de blir äldre och vad man behöver tänka på för att behålla en god munhälsa. Det är allvarligt. Kunskap är ett ovärderligt redskap för att den enskilde själv ska kunna bidra med förebyggande insatser.

Trots att det stora flertalet, 82 procent, upplever att de har en god eller mycket god allmän hälsa upplever en av tio att de behöver hjälp med att sköta sin mun och sina tänder. Av dem har bara 26 procent blivit erbjudna hjälp. Det framgår också att äldre kan bli bättre på att sköta sina tänder.

Det är dessutom bekymmersamt att bara 23 procent av pensionärerna i enkäten känner till att de kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris (uppsökande och nödvändig tandvård) om de har mycket omvårdnadshjälp från kommunen.

Behövs aktiva insatser

Mot den här bakgrunden blir dagens brister i helhetssyn och samsyn när det gäller äldres munhälsa särskilt allvarlig. Inom vården prioriteras allmänna sjukdomar, äldres munhälsa fångas inte upp.

Brister i samarbete och kommunikation mellan sjuk- och hälsovården och tandvården är en annan riskfaktor. Okunskap om äldres munhälsoproblem och brist på rutiner och signalsystem som talar om när förebyggande och andra åtgärder behövs är inte mindre allvarligt.

Regeringen satsar nu stora resurser på de sjukaste äldre, och det är naturligtvis positivt. Men aktiva insatser för att förebygga munhälsoproblem och andra hälsoproblem hos äldre lyser i stort med sin frånvaro. Intresset hos landsting och kommuner kunde vara större.

Vi tror att ett brett grepp, med insatser som kan förebygga både allvarliga munhälsoproblem och andra hälsoproblem hos äldre är en nyckel till förbättring.

Vi uppmanar regeringen att:

Exempelvis ge pensionsmyndigheten i uppdrag att informera nyblivna pensionärer om hur åldrandet påverkar hälsa och munhälsa och om sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa när man blir äldre!

Vi uppmanar landstingen:

Erbjud alla pensionärer regelbundna hälso- och munhälsosamtal med undersökning av tandläkare/tandhygienist!

Vi uppmanar Sveriges kommuner:

Tillsätt samordningsansvariga i alla kommuner med kompetens inom sjukvård/tandvård för att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper och för kunskapsspridning om äldres munhälsa och tandvårdsbehov!

Gunilla Klingberg

ordförande Sveriges Tandläkarförbund, STF

Curt Persson

ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO

Sam Sandberg

ordförande Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF

Jöran Rubensson

ordförande Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Sten-Gunnar Hedin

ordförande Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG

Inger Wårdh

docent, institutionen för odontologi, avd för Gerodonti, Karolinska Institutet

Lars Gahnberg

professor, Centrum för äldretandvård, Västra Götaland

Yvonne Nyblom

ordförande Sveriges Tandhygienistförening

Lena Haglund

ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter