Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd

Äldreomsorgen behöver ett kvalitetslyft

Äldreomsorgens problem i Göteborg behöver tas på större allvar. Personalbristen, arbetsmiljön och kvaliteten på de äldres måltider kräver en annan politik, skriver Ann Catrin Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ann Catrine Fogelgren (L) biträdande kommunalråd
Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd

Under hösten och vintern har jag besökt hemtjänsten i alla stadsdelar. Jag har mött medarbetare som arbetar med en av kommunens viktigaste frågor – omsorgen om våra äldre.

”Att arbeta i hemtjänst är att arbeta med äldres mänskliga rättigheter”, sade en av de anställda.

Jag mötte ett stort engagemang bland personalen som gör ett fantastiskt arbete i en ofta stressig och arbetstyngd miljö.

För att komma tillrätta med den stora brist på undersköterskor som blir än mer kännbar behöver kommunen bli en bättre arbetsgivare. Önskemål om mer tid till reflektion och stöd måste tas på allvar. Likaså att personal får möjlighet att växa genom kompetensutveckling. Liberalerna vill att undersköterskorna ska ges bättre möjlighet att ägna sig åt det omsorgsarbete som de är utbildade för.

Ser möjligheterna

”Vi är inte rädda att lagen om valfrihet kommer, vi ser det som en möjlighet”, i stadsdelarna finns förväntningar när nu valfrihet i hemtjänsten införs. Men det finns fortfarande många frågetecken om vad införandet kommer att medföra för medarbetarna.

De ser många fördelar, att skillnaderna mellan stadsdelarna kommer minska, att konkurrens innebär en kvalitetshöjning även av den kommunala omsorgen. Införandet av lagen ger den som behöver hemtjänst möjlighet att välja det alternativ som passar bäst men också möjlighet att välja bort det man inte vill ha. En frihetsreform som Liberalerna arbetat för länge.

Måltiderna ska vara en av dagens höjdpunkter. Närmare 1 100 brukare i staden får mat levererad från ett upphandlat bolag, mat som transporteras från Stockholm vidare till den äldre. Många är inte nöjda med maten, vi vet också att många äldre lider av undernäring och riskerar att svälta till döds. Kommunen måste ta frågan på större allvar och bättre mäta förekomsten av undernäring bland äldre. Liberalerna vill se att det finns fler valmöjligheter för våra äldre när det gäller matleveranser. Det är inte acceptabelt att våra äldre riskerar att svälta som en följd av bristande kvalitet och rutiner.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd