Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Fredrik Sandberg/TT, Pontus Lundahl/TT 

Äldre ska inte behöva äta ensamma

Det är skamligt att äldre inte får den mat och måltidssällskap som de behöver för att kunna leva ett meningsfullt och gott liv. Därtill ska äldre få möjlighet till rätt diagnos om det finns misstankar om att de lider av ät- och sväljsvårigheter, skriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), med flera.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Ensamhet leder till slut till känslor av utanförskap och isolering. Den ofrivilliga ensamheten gör människor olyckliga. Nu i sommartider lämnas äldre efter, när semesterplaner drar iväg.

En sammanställning av statistik från Senior alert, det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Därtill att fler än 117 000 riskerar att drabbas av undernäring. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Detta är helt oacceptabelt.

Det är skamligt att äldre inte får den mat och måltidssällskap som de behöver för att kunna leva ett meningsfullt och gott liv. Därtill ska äldre få möjlighet till rätt diagnos om det finns misstankar om att de lider av ät- och sväljsvårigheter i samband med sitt ätande. En tydlig vårdkedja för de mest sjuka äldre som har ät- och sväljsvårigheter behövs.

Fyra av tio trygga med hemtjänsten

En stor risk i samband med äldres ofrivilliga ensamhet är undernäring, felmedicinering och att många äldre upplever sig tvingade att genomföra besök på sjukhusens redan hårt belastade akutmottagningar eftersom den nära vården och omsorgen inte är tillräckligt utbyggd och tillgänglig i delar av Sverige. Betydande delar av vården samt socialtjänsten med äldreboende och hemtjänst går på knäna i dag.

Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre visar på omfattande kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Därtill att till exempel endast drygt fyra av tio äldre är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds inom äldreomsorgen. Och knappt fyra av tio äldre som har hemtjänst upplever ett positivt bemötande och känner trygghet med hemtjänsten. Det duger inte.

Alla kan försöka motverka äldres ensamhet

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det handlar om var femte person i Sverige. Äldres ensamhet är någonting vi alla gemensamt kan hjälpa till att försöka motverka. Vi vill se ett Sverige där alla kan mötas. Det ska finnas goda möjligheter till social samvaro för såväl äldre som kan och väljer att bo kvar hemma som alla dem med olika former av äldreomsorg.

För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet föreslår vi bland annat följande:

  • En förstärkt satsning på kompetensförsörjning och kontinuitet i äldreomsorgen. Vi föreslår ytterligare 400 miljoner kronor de kommande fyra åren.
  • En satsning på att fler äldre ska kunna få komma ut i friska luften och vara i sällskap med andra. Vi föreslår 40 miljoner kronor i syfte att prioritera arbetet att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det handlar bland annat om att se över och öka antalet kontaktpunkter och mötesplatser för äldre.
  • Att ett måltidslyft ska genomföras i äldreomsorgen såväl inom äldreboenden som i hemtjänst, med fokus på vällagad mat som kan ätas i sällskap med andra. Vi föreslår en satsning på 120 miljoner kronor för att påbörja ett metodiskt arbetssätt för att höja måltidernas kvalitet. Denna ska också inkludera ett systematiskt arbete med att ställa rätt diagnos och rätt insatser för äldre med ät- och sväljsvårigheter.

I Sverige ska äldre behandlas med respekt. Den har de förtjänat genom att ha byggt upp vårt gemensamma land. Äldres ensamhet ska brytas och undernäring av äldre inom äldreomsorg ska inte få förekomma.

 

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

 

Katarina Brännström (M)

Riksdagsledamot socialutskottet med ansvar äldrefrågor

 

Margareta Pålsson (M)

Ordförande Moderata Seniorer