Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

PRO anser det nödvändigt att ett adekvat anställningsskydd hänger med upp i åldrarna för de som kan arbeta längre. Det gäller även andra trygghetsregler som socialförsäkringarna, a-kassan och tjänstepensionerna, skriver debattörerna. Bild: Anders Wiklund/TT

Äldre arbetstagare i skottgluggen om LAS luckras upp

LAS kom ursprungligen till för att skydda äldre mot godtycke i arbetslivet. Det som LAS-utredningen nu föreslår riskerar att drabba äldre personer på arbetsplatser och motverkar att äldre ska kunna jobba efter pensionen, skriver Christina Tallberg och Jan Andersson, PRO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

LAS-Utredningen har skickats till de remissinstanser regeringen anser är berörda. Pensionärernas riksorganisation, PRO, är inte en av dem. Vi häpnar. PRO är Sveriges största pensionärsorganisation, med medlemmar som i hög grad berörs av förslagen. PRO kommer därför ändå att lämna in ett yttrande.

Parallellt med LAS-utredningen pågår reformer av pensionssystemet. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. Äldre som vill och kan jobba längre, kanske för att förbättra sin pension, ska få bättre lagliga förutsättningar att göra det.

Arbetsgivarens godtycke

Utredningen som nu är ute på remiss har rubriken ”En moderniserad arbetsrätt”. Förslag har lämnats om ändrad arbetsrätt i anställningsskyddslagen, LAS, som ursprungligen kom till för att skydda äldre mot godtycke i arbetslivet. I lagförslaget om ändrad turordning kan emellertid sakliga grunder komma att ersättas av arbetsgivarens godtycke, om inte arbetsmarknadens parter förmår bli överens i förhandlingar under september. I LAS finns nämligen en så kallad stupstocksregel, ”sist in först ut”, vid arbetsbrist. Den gäller om inte parterna enas om annat.

PRO anser det nödvändigt att ett adekvat anställningsskydd hänger med upp i åldrarna för de som kan arbeta längre. Det gäller även andra trygghetsregler som socialförsäkringarna, a-kassan och tjänstepensionerna. I januariöverenskommelsen som regeringen träffat med Centerpartiet och Liberalerna anges bland annat att ”Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”, samtidigt som lagförslag ska läggas som medför lägre kostnader vid uppsägningar för arbetsgivare. LAS-utredningen har presenterat förslag med syfte att leva upp till denna inriktning, samtidigt som direktiven slår fast att balansen mellan olika intressen på arbetsmarknaden ska vidmakthållas.

Svagare förhandlingsposition

Ändras turordningsreglerna som föreslås kommer de fackliga organisationerna att få en svagare förhandlingsposition vid arbetsbrist, alltså när det ska bestämmas vem som får vara kvar och vem som måste sluta vid en neddragning av verksamhet. Tillsammans med andra förslag i utredningen försvagas anställningsskyddet. Enligt vår mening stärks arbetsgivarens redan starka ställning. Vi beklagar detta eftersom det motverkar ett mer jämlikt och jämställt arbetsliv.

PRO vill se politiska åtgärder för höjd allmän pension och stärkt äldreomsorg, inte förslag som motverkar äldres arbetskraftsdeltagande. Vi uppmanar därför regeringen att fråga oss för att kunna fatta bra beslut som rör äldres möjlighet att stanna längre på arbetsmarknaden. PRO:s medlemmar har kunskap och erfarenhet efter många, många år i yrkeslivet.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Jan Andersson, vice ordförande PRO