Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi är övertygade om att både kommunfullmäktige och Göteborg Energi AB behöver få allsidiga beslutsunderlag. Men genom att de rödgröna undanhåller miljökritiken mot deras monumentala vindkraftpark på Hake fjord, sätter de kommunens och bolagets miljörykte på spel, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

De rödgröna tystar ned kritik mot vindkraften på Hake fjord

De rödgröna sätter munkavel på stadens miljöutredare som kritiserar den planerade gigantiska vindkraftparken på Hake Fjord. Ett agerande av detta slag är inte vad Göteborgs stad och Göteborg Energi AB behöver efter de senaste årens arbete kring öppenhet och transparens, skriver bland andra Martin Wannholt (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den rödgröna majoriteten har bestämt sig. En gigantisk vindkraftspark ska byggas i Göteborgs vackra innerskärgård. Den ska omfatta upp till 15 stycken 144–183 meter höga vindkraftverk. Frågan är nu om vindparken ska byggas oavsett vad den får för konsekvenser för miljön, fåglarna, förgiftningen av det marina livet, sjösäkerheten och bullret?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

När Miljöförvaltningen, som har till uppdrag att värna stadens miljöarbete, riktar skarp kritik mot projektet brister det för majoritetens ledare. Miljöförvaltningens kritik skulle tystas ner av Kia Andreasson (MP), Anneli Hulthén (S) och Mats Pilhem (V):s partier – så att vindkraftsmonumentet kan byggas.

Det som miljöförvaltningens tjänstemän ville säga för att värna miljön, men inte fick, är i korthet:

Otillräckliga miljövillkor

  • * Miljövillkor och miljöåtaganden är allt för otillräckliga, det behövs fler och mer skärpta villkor för projektet.

  • * Ytterligare undersökningar om åtgärder som reducerar riskerna för sjöfarten och fler miljötekniska undersökningar och efterföljande riskanalyser behövs.

  • * Brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Den har alltför många vagt formulerade åtaganden och alltför få konkreta besked om vad det är för skyddsåtgärder som bolaget kommer att genomföra.

  • * Ansökningshandlingarna har reviderats och lämnats in, med alla dessa brister och utan att invänta remissinstansernas svar, varför domstolen sannolikt kommer förelägga bolaget att komplettera ansökan.

  • * Miljöförvaltningen anser att bolaget, med underlaget till nuvarande ansökan, inte har visat att lokaliseringen inom Hake fjord är lämplig. Exploateringen kan innebära en betydande påverkan på skärgårdsmiljön och de naturvärden och intressen som finns där i dag.

  • * Området riskerar att få karaktären av ett industriellt exploaterat landskap.

  • * Skärgårdsmiljön har för flertalet boende och besökare stora skönhetsvärden och många kommer att uppleva att vindkraftverken står i stark kontrast med det omgivande landskapet.

Stora mängder föroreningar

  • * Vindkraftsetableringen medför att det kan bli spridning av stora mängder föroreningar av bland annat bly och kvicksilver från muddermassorna. Det kan handla om cirka 236 000 ton mudder. Hur och var dessa rena och förorenade massor ska tas om hand är ännu oklart.

  • * Det är osäkert om bolaget låter projektets påverkan på vattenkvaliteten och den marina miljön få väga in eller om bolaget kan undvika att överskrida miljökvalitetsnormerna.

  • * Miljöförvaltningen efterlyser dessutom ytterligare utredning vad avser skydd för fladdermöss, fåglar samt lågfrekvent buller.

I det censurerade tjänsteutlåtandet ville miljöförvaltningen att Göteborg Energi AB skulle avvakta med sitt ställningstagande. Alla dessa viktiga miljökrav ovan stoppades och tystades ner och miljöförvaltningen tvingades dra tillbaka sin miljökritik.

Den rödgröna majoriteten visar att de tappat kontakten med verkligheten och göteborgarna. När en, sedan lång tid tillbaka, stor allmänhet visar oro för vindparkens miljökonsekvenser vägrar de rödgröna att lyssna. När miljöförvaltningen riktar skarp kritik, då tystas den ner. På vems mandat gör man det?

Agerar Kia Andreasson (MP) som ordförande i Göteborg Energi AB, eller gör hon det som ordförande för Miljö- och klimatnämnden där hon tillsammans med sina rödgröna kamrater (S) och (V) sätter munkavel på miljöförvaltningens tjänstemän?

Är ett agerande av detta slag vad Göteborgs stad och Göteborg Energi AB behöver efter de senaste årens arbete kring öppenhet och transparens?

Sätter miljöryktet på spel

Vi är övertygade om att både kommunfullmäktige och Göteborg Energi AB behöver få allsidiga beslutsunderlag. Men genom att de rödgröna undanhåller miljökritiken mot deras monumentbygge, sätter de kommunens och bolagets miljörykte på spel.

Vi kommer nu att arbeta vidare för att få bort den beslutskultur som motarbetar öppenhet och transparens i Göteborgs stad.

Martin Wannholt (M)

kommunalråd, vice ordförande Göteborg Energi AB

Birgitta Simonsson (M)

vice ordförande SDN Västra Hisingen

Marianne Bergman (KD)

ledamot SDN Västra Göteborg

Anders Fasth (KD)

ledamot Region- utvecklingsnämnden