Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I både Malmö och Stockholm har sprutbytesprogram införts. Endast Göteborg säger nej.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Dags att förstå att sprutbyten räddar liv

Är människor som injicerar narkotika inte är värda att räddas? Det är den slutsatsen man kan dra av Göteborgspolitikernas nej till ett sprutbytesprogram. I all övrig vård är rena sprutor en självklarhet. För att minska smittspridningen och fånga upp fler som vill komma ur sitt missbruk är det viktigt att ompröva beslutet, skriver bland andra läkaren Arvin Yarollahi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I GP (25/4) kunde vi läsa om informationsfilmer på youtube där narkotikaanvändare kan lära sig hur man desinficerar sina sprutor och kanyler. Detta visar på att det finns en viss medvetenhet bland de som injicerar narkotika om riskerna med smutsiga och infekterade sprutor. Att denna medvetenhet ännu inte nått många av Göteborgs kommunpolitiker kan endast tolkas som grundat i ideologiskt tänkande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nyligen öppnade den första landstingsdrivna kliniken för sprututbyte i Stockholm.

”Efter att i cirka tio år ha deltagit i debatten om sprututbyte, som många gånger varit både hård och hätsk så svängde till slut tunga landstingspolitiker i frågan. Därför har Brukarföreningens medlemskollektiv och alla andra som injicerar narkotika nu tillgång till rena sprutor, vilket innebär en chans att slippa dödliga sjukdomar”, säger Christina Paulsrud ordförande i Stockholms Brukarförening.

Landstinget positivt

Stockholm har nu således samma tillgång till denna ur smittskydds- och hälsoperspektiv viktiga åtgärd vilket brukare i Skåne har haft tillgång till i snart trettio år. Dessutom har detta öppnat ytterligare en kontaktyta till sjukvården.

I Västra Götalands region är landstingspolitikerna positivt inställda till sprutbyten och smittskyddsinstitutet ser det som en viktig åtgärd i kampen mot smittspridning. Något som också är viktigt i sammanhanget är vad brukarna själva tycker – att rena och sterila sprutor självklart är säkrare än smutsiga och infekterade. De enda som inte verkar se behov av denna billiga och viktiga åtgärd är flertalet politiker i Göteborgs kommun. Till skillnad från internationella Röda korset menar de att det är en uppmuntran till mer injicering och att det sänder fel signaler.

Vi passar därför på att skicka med en fråga: är de politiska idéerna och signalerna viktigare än att försöka rädda liv?

Inte värda att rädda?

Signalen som frånvaron av ett sprutbytesprogram i Göteborg de facto sänder ut riskerar att uppfattas som att gruppen människor som injicerar inte är värda att rädda. En ren, steril spruta kostar bara en krona, något som faktiskt kan rädda ett liv. Nyligen inkom som exempel en svårt sjuk brukare som nyttjat smutsiga sprutor till ett sjukhus i regionen. Infektionen orsakad av smutsiga sprutor hade spridit sig till blodet och vidare till hjärtat. Nu vårdas han på intensivvårdsavdelningen och har genomgått en stor hjärtoperation.

Diskussionen som förs kring införandet av ett sprutbytesprogram relaterar många gånger till HIV och spridningen av Hepatit C. Vi får dock inte försumma de vanligt förekommande bakteriella infektionerna som inte bara medför onödigt mänskligt lidande utan också stora kostnader för samhället.

Flera fördelar

Ett sprutbytesprogram har utöver sitt primära syfte att minska smittspridning även målet att fånga upp de med motivationen att komma ur sitt missbruk. Genom ett nära samarbete med sjukvården öppnar dessa program upp ytterligare en snabb och tillgänglig väg in i behandling. Därför är det av största vikt att vi inte baserat på ideologi missar, denna ur skademinimerande syfte, viktiga åtgärd.

Rena sprutor är en självklarhet i all övrig sjukvård och rätten till bästa uppnåeliga hälsa är en mänsklig rättighet. Vi manar därför Göteborgs kommunpolitiker att ompröva sitt tidigare beslut och säga ja till införandet av ett sprutbytesprogram.

Arvin Yarollahi, läkare, Centrum för Narkotikavetenskap

Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen

Björn Fries (S), fd regeringens narkotikapolitiske samordnare

Börje Carlsson (V), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnd 3, Västra Götaland

Helene Odenljung (FP), kommunalråd, Göteborg

Mimmi von Troil (M), ledamot i Regionfullmäktige, Västra Götaland

Nicklas Attefjord (MP), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 3, Västra Götaland

Rickard Nordin (C), ordförande i Centerpartiet i Göteborg

Thomas Martinsson (MP), kommunalråd, Göteborg