Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

En socialdemokratiskt ledd regeringen kommer att sätta stopp för vinstjakten i skolan, skriver Magdalena Andersson (S) och Ibrahim Baylan (S).

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Dags att blåsa av friskolornas vinstjakt

Vinstsyftande grundskolor har i genomsnitt 12 procent lägre lärartäthet än kommunala grundskolor. Det innebär att mer än var tionde lärare saknas – samtidigt plockar friskoleföretagen ut rekordvinster, skriver Magdalena Andersson (S) och Ibrahim Baylan (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi socialdemokrater accepterar inte att de vinstsyftande skolorna skär ned på antalet lärare för att kunna göra vinst. Får vi socialdemokrater förtroendet att bilda regering till hösten kommer vi sätta stopp för vinstjakten i skolan.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Miljonerna rullar

Skolsektorn har blivit en lukrativ bransch och att driva en fristående skola kan vara mycket lönsamt. Enligt Dagens Industri (12/3) ökade de tre största friskoleföretagen sina vinster till närmare 230 miljoner kronor förra året. Det är pengar som borde ha gått till att stärka kvaliteten i skolan. För motsvarande summa hade skolorna kunnat anställa 500 fler lärare eller höja lärarnas löner.

Samtidigt växer kritiken mot att fristående skolor i de allra flesta fall väljer att etablera sig i socioekonomiskt starka områden. Enligt ekonomen Jonas Vlachos, som har studerat de fristående skolornas etableringsmönster, skiljer sig elevunderlaget markant mellan fristående och kommunala skolor. Det beror dels på en större efterfrågan från familjerna, men också på att det är ekonomiskt lönsamt för företagen att locka till sig elever med gynnsamma studieförutsättningar.

Ökad segregation

Det är oacceptabelt att fristående skolor på detta sätt tillåts bidra till en mer segregerad och ojämlik skola. Utvecklingen riskerar att ytterligare försämra kunskapsresultaten i Sverige. I den senaste PISA-undersökningen hade Sverige den största resultatnedgången av alla deltagande länder och vi ligger i dag under OECD-genomsnittet i alla undersökta ämnen.

För att vända den negativa utvecklingen i skolan behöver vi öka jämlikheten i skolan. Enligt OECD är de skolsystem som presterar högst resultat också de som är mest jämlika, medan skolsegregation är en viktig förklaringsfaktor till låga kunskapsresultat.

Ideologi utan effekt

Den moderatledda regeringen har valt att blunda inför den växande kritiken mot vinstjakten i skolan, helt enkelt för att de betraktar skolan som vilken marknad som helst. Regeringen har två lösningar på alla samhällsproblem: att sänka skatten eller att privatisera. Utvecklingen i skolan med fallande kunskapsresultat och ökade klyftor visar att deras ideologiskt drivna lösningar inte fungerar.

Vi Socialdemokrater vill investera mer resurser i skolan; i mindre klasser de första åren i skolan, tidiga insatser genom fler speciallärare och specialpedagoger och för att stärka läraryrket. Men för att garantera att de resurser som ska gå till skolan också används i skolan ställer vi följande krav:

- Ingen vinst genom att skära ned på lärare.

Vi vet att det allra viktigaste för elevernas skolresultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. Ingen vinstsyftande skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten.

- Fristående skolor ska bidra till social sammanhållning – inte ökad skolsegregation.

Alla skolor ska vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor. Det ska ställas krav på nya fristående skolor som innebär att de måste bidra till ökad social sammanhållning – inte ökad skolsegregation – om de ska få tillstånd att etablera sig.

- Öppna böcker och insyn.

Meddelarfrihet och en offentlighetsprincip ska gälla alla aktörer i den skattefinansierade välfärden. Alla fristående skolor ska tydligt redovisa sin ekonomi på koncern- och skolnivå. Det ska vara lätt att följa hur skattepengarna används.

En socialdemokratiskt ledd regeringen kommer att sätta stopp för vinstjakten i skolan.

Magdalena Andersson (S)
Ekonomiskpolitisk talesperson

Ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och vice ordf i riksdagens utbildningsutskott