Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Cwejman: Inför basinkomst i Sverige

Det finns mycket att lära av den finska diskussionen om välfärdsstatens utformning.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Tänk om man kunde ersätta försörjningsstöd, bostadsbidrag och CSN med ett enhetligt stöd och samtidigt slippa alla krångliga behovsprövningar? Ett stöd som i en handvändning gör en hel rad myndigheter överflödiga. I Finland kan detta bli verklighet då social- och hälsovårdsministeriet har börjat samla in idéer för hur basinkomst ska kunna införas.

I Sverige är det bara Miljöpartiet som förordar ett liknande system. Det avskräcker nog många. Få partier har visat prov på en så stor diskrepans mellan teori och praktik som det gröna regeringspartiet. Men om man skrapar på ytan inser man att idén om basinkomst har många fördelar jämfört med dagens krångliga system.

De potentiella vinsterna är enorma. Vad som däremot talar emot förslaget är att delar av den offentliga byråkratin skulle försvinna. När gav staten senast frivilligt upp en del av sin verksamhet?

Den amerikanske ekonomen Milton Friedman föreslog redan 1962 i boken ”Kapitalism och frihet” ett system med negativ inkomstskatt. Friedmans idé syftade till att skapa ett ”golv under vilken ingen mans nettoinkomst skulle hamna”. Tanken var att den person som månatligen tjänade noll kronor skulle ges ett visst belopp av staten. Skulle personen sedan få en inkomst skulle varje intjänad krona gradvis trappa av stödet.

Med det svenska försörjningsstödet är varje intjänad krona en förlorad krona från bidraget. Det gör att incitamentet att gå från bidrag till arbete är litet för många människor.

Detta förhållande försökte Alliansen åtgärda under sin första mandatperiod. Alliansens ambition var att det skulle bli mer lönsamt att arbeta, liksom att skillnaden mellan bidrag och arbete skulle öka. För en del var steget, trots skattereformerna, för långt varför många i stället valde att behålla sina bidrag.

Fördelen med basinkomst, om den utformas på det sätt som Friedman föreslog, är att man skapar en grundtrygghet samtidigt som systemet underlättar för människor att arbeta, i stället för ett omfattande bidragssystem. Dessutom kan de många bidragssystemen som i dag är behovsprövade och dyra att administrera ersättas. Dagens system leder till svinn, felaktiga beslut och fusk. Varför behålla en enorm offentlig byråkrati när alternativet är ett enkelt och förutsägbart system utan handläggningstider?

Dagens försörjningssystem är skadligt av flera skäl. Den som erhåller stöd kan varken äga kapital, lägenhet eller bil. Tryggheten som bidragssystemet skapar vilar på en falsk grund. Som bidragsmottagare måste du konstant utvärderas och prövas. Det handlar om en sorts offentlig livegenskap där du, månad efter månad, står med mössan i hand.

Sverige är ett litet exportberoende land. Vår ekonomi är förhållandevis stabil men på intet sätt skyddad från yttre tryck.Teknologiska landvinningar eller snabba produktivitetsvinster kan hastigt göra att många förlorar sina arbeten. Basinkomst är en modern lösning som ger medborgare en kombination av frihet och trygghet.