Sahlgrenska kan tvingas att riva väggar på nya barnsjukhuset – på grund av personalbrist

Det finns inte tillräckligt med personal för att bemanna det nya barnsjukhuset som just nu byggs vid Östra sjukhuset.
Nu kan Sahlgrenska tvingas att riva innerväggar för att göra dubbelrum av de redan byggda nya enkelrummen för att kunna hålla öppet tillräckligt många vårdplatser.