Bäst stanna i bilen – i vissa lägen

Hur agerar du om du plötsligt hamnar i en masskrock som den i Skåne? – Att stanna kvar i fordonet är i vissa lägen bäst, det ger ändå någon form av skydd, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.

Men han betonar att det är först i efterhand som det går att säga vad som var bäst att göra, särskilt när seriekrocken inträffat på en bro.

– Du sitter mitt i ett inferno, det otäcka är att hotet kommer bakifrån dig. Det kan komma på ett ögonblick när de inte ser dig eller hinner bromsa i tid, säger Tingvall.

– Men i vissa lägen är det bättre att stanna i bilen, den ger ändå någon form av skydd.

Vid masskrocken på Tranarpsbron i tisdags omkom en lastbilschaufför som stigit ur sin hytt.

Varna andra

Normalt bör man efter en olycka sätta på varningsblinkers, placera ut varningstriangel, varna andra trafikanter och ställa sig vid sidan om vägen.

– Men vid en seriekrock på en bro, i halt väglag och dimma med dålig sikt, kan faran komma på ett ögonblick. Att vara fotgängare mitt i ett sådant inferno är ingen bra idé. Och att springa bakåt, mot vågen av fordon, är fullständigt livsfarligt, säger Claes Tingvall.

När det värsta är över, många fordon radat upp sig bakom och tystnaden lägrat sig, då kan man enligt Tingvall lämna bilen.

– Men då ska man försöka ta sig framåt där det är lugnt.