Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Centrum för Salutogenes vid Högskolan Väst forskar och utbildar kring hälsofrämjande faktorer

Centrum för Salutogenes vid Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst fördjupar kunskap om hälsans ursprung i högskolans utbildningsprogram, bland yrkesverksamma i sjukvården samt genom forskning med fokus på sambandet mellan känsla av sammanhang och hälsa.

Ämnet salutogenes handlar om att fördjupa sig kring faktorer som stärker och främjar hälsa snarare än faktorer som orsakar sjukdom.

– Vår övergripande ambition är att gå från teori till praktisk nytta. Utöver att sprida kunskap om salutogenes nationellt och internationellt så tillämpar vi även vår kompetens på många konkreta forskningsprojekt, säger Monica Eriksson, professor och tidigare verksamhetsledare för Centrum för Salutogenes.

Vid centrumet bedrivs bland annat ett forskningsprojekt kring hållbart arbetsliv för sjuksköterskor där sjuksköterskor fått ange vilka faktorer de anser vara viktiga för att de ska orka stanna i yrket hela sin karriär.

Nationellt kunskapscenter med internationell samverkan

Kunskapen från forskningen sprids till studenter inom högskolans utbildningsprogram, till nationella och internationella nätverk och vid konferenser. Centrum för Salutogenes fungerar som ett nationellt kunskapscenter inom sitt område. Centrumet har omfattande samverkan med såväl sjukvården som andra lärosäten, nationellt och internationellt, och finns exempelvis representerade i världsorganisationen för hälsofrämjande, IUHPE Global Working Group for Salutogenes.

– Salutogenes är ett aktuellt och högst relevant kunskapsområde i dagens samhälle. Det är nu viktigare än någonsin att backa bandet och fokusera på hur vi kan främja hälsan och förebygga bland annat psykisk ohälsa. Som exempel på vår samverkan utvecklar vi utbildningsmaterial i samarbete med Centrala Barnhälsovården i VG-regionen med fokus på hur sjuksköterskor kan implementera ett salutogent perspektiv i sitt dagliga arbete, säger Hrafnhildur Gunnarsdottir, universitetslektor som leder och utvecklar Centrum för Salutogenes tillsammans med universitetslektor Susanna Höglund Arveklev.