Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anna Lönn Lundbäck och Jörgen Johansson, Byggföretagen.
Anna Lönn Lundbäck och Jörgen Johansson, Byggföretagen.

Byggföretagen vill ta täten för en hållbar byggbransch

Byggföretagen ökar takten – fler behöver göra mer för att driva hållbar utveckling. För att ställa om till ett klimatneutralt samhälle, och samtidigt bygga som aldrig förr, krävs ett helhetsgrepp med klimatförbättrade produkter, anpassade regelverk och samverkan med myndigheter och beslutsfattare.

En femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetsbranschen. Att minska klimatpåverkan är därför centralt för Byggföretagen, och man jobbar systematiskt för att stötta medlemsföretagen med verktyg, utbildning och rådgivning för att skapa en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor genom hela värdekedjan.

– Med stor påverkan följer ett stort ansvar, men också goda möjligheter att verkligen göra skillnad. Vi har redan ett omfattande hållbarhetsarbete, men nu vill vi höja ribban och få fler att göra mer, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Hållbarhetsarbetet behöver vara både lång- och kortsiktigt. Att bättre nyttja den kompetens och teknik som finns är en första nyckel till att utveckla branschen i en mer hållbar riktning.

– Vi måste fokusera på hela kedjan, från planering till färdig produkt. Det finns mycket vi kan göra här och nu som exempelvis minskade transporter, fossil drivmedelsanvändning samt öka användningen av klimatförbättrade och återbrukade material, säger Anna Lönn Lundbäck.

Viktigt skapa drivkrafter

Samverkan med såväl beslutsfattare på nationell nivå som beställare runt om landet är en förutsättning att nå de hållbarhetsmål som riksdagen beslutat. Byggföretagen arbetar för att driva på anpassningen av lagar så att användandet av ny teknik och nya produkter inte ska stoppas på grund av omoderna regelverk och tillståndsprocesser.

– Rätt incitament, rätt kravställning och rätt uppföljning är avgörande. Här måste offentliga beställare vara draglok. Vi vill se ökad efterfrågan på användning av nya tekniker och miljövänligare produkter, och beställarna kan skapa de drivkrafterna genom att ställa krav i upphandlingar och följa upp att kraven efterlevs, säger Jörgen Johansson, styrelseordförande för Byggföretagen Göteborg och Södra Älvsborg.

På Byggföretagen ökar man nu ytterligare takten i arbetet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, så att man tillsammans med medlemsföretagen kan leva upp till visionen om att vara en hållbar samhällsbyggare i världsklass.

– Kunskapen och ambitionen om att jobba hållbart är mycket stor i hela branschen. Men det måste löna sig att göra rätt, även när det gäller miljön. Tillsammans kan vi ställa om och skapa en hållbar utveckling till nytta för människor, miljö, näringsliv och samhälle. Det känns hoppfullt, säger Jörgen Johansson.

Om Byggföretagen

Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag. För att driva den hållbara omställningen framåt arbetar våra medlemsföretag bland annat med:

  • Miljöcertifiering där en byggnad analyseras utifrån bland annat energianvändning, innemiljö och material.
  • Återbruk av material inom både husbyggnad och anläggning, t ex tegel, fönster, betongelement, krossmaterial och asfalt.
  • Klimatberäkningar i byggprocessen, ett lagstadgat krav från januari 2022.
  • Hållbarhetsmärkning för både byggarbetsplatsen och dess omgivning.