Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

BUP försöker nu möta behovet genom att utveckla verksamheten. Det innebär också att vi måste omprioritera befintliga resurser till där de gör bäst nytta, skriver Goran Delic.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

BUP anpassar sig till ökat vårdbehov

Ökningen av neuropsykiatriska problem hos barn och unga gör att BUP måste möta de nya vårdbehoven på olika sätt. Det innebär bland annat att försöka hitta nya lösningar där resurserna används så effektivt som möjligt, skriver verksamhetschef Goran Delic.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under 2012 fått en ny kombinerad akut- och vårdavdelning. Politikerna har även inför 2013 tilldelat verksamheten extra pengar i syfte att bland annat, förstärka tillgängligheten för patienterna och höja kvaliteten på vården.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bakgrunden är att BUP under senaste två år märkt av en ökning av neuropsykiatriska problem i samhället hos barn och ungdomar, vilket också har medfört en ökning av antalet vårdsökande till verksamheten.

BUP försöker nu möta behovet genom att utveckla vårdkedjor, behandlingsmetoder och användandet av vårdplatser utifrån patienternas samlade behov. Det innebär också att vi måste omprioritera befintliga resurser till där de gör bäst nytta.

Förändringar är alltid jobbiga och jag förstår att detta kan upplevas som oroväckande. Men vi måste gemensamt anstränga oss att hitta nya lösningar för att använda resurserna så effektivt som möjligt utan att försämra patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

Att personalens schema ändras till kortare schematurer och fler pass per schemaperiod är en del i ett förändringsarbete där personalresurserna anpassas på bästa sätt utifrån patienternas behov. 

Ambitionen är även att använda en del av ovan nämnda extra pengar till att under 2013 stötta upp korttidsvårdsavdelningen Slottis på BUP, i deras arbete med att bland annat utveckla samarbetsformerna och dagvården.

Goran Delic

verksamhetschef Neurologi –

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset