Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Bottnarna är fullständigt döda"

Brunnarna på båtuppställningsplatserna i Göteborg är extremt förorenade. Halterna av miljöfarliga ämnen är upp till 200 000 gånger över gällande gränsvärden.

- Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, säger Henrik Bengtsson, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Det är inte förvånande att bottnarna utanför båtuppställningsplatserna är fullständigt döda.

Länsstyrelsen har med pengar från Havs- och vattenmyndigheten låtit undersöka dagvattenbrunnarna på fyra asfalterade båtuppställningsplatser i Göteborgsregionen: Hinsholmskilen, Saltholmen, Torslanda Lagun och Björlanda Kile.

Halterna av tributyltenn (TBT), irgarol som är en organisk kopparförening, koppar och zink har mätts. TBT användes tidigare i bottenfärger men förbjöds 1989 i färger för fritidsbåtar och 1993 i färger för större båtar.

Under några år användes irgarol men även det är numera förbjudet i fritidsbåtsfärger.

Trots att det är längesedan ämnena förbjöds är halterna av TBT och irgarol extremt höga i dagvattenbrunnarna, De uppmätta halterna från flera dagvattenbrunnar överskrider gränsvärdena för farligt avfall.

I en jämförelse med Environmental Quality Standards som används för bedömning av förorening av vattendrag, sjöar och kustvatten är halterna av TBT 2 400 – 200 000 gånger högre och halterna av irgarol 200 – 5 200 gånger högre.

- Det är vad man i Norge klassar som akut toxiska halter, säger Bengtsson.

De extremt höga halterna förvånar honom.

- Proverna togs i november och december när höstregnen borde sköljt bort der värsta föroreningarna ur brunnarna. Risken är stor att det är ännu värre nu när båtägarna skrapar och slipar sina båtar.

Länsstyrelsen har därför beslutat att genomföra nya provtagningar i sommar.

TBT och irgarol kommer i allmänhet inte från de färger som båtägarna använder i vår.

- Visst förekommer det att en eller annan båtägare använder giftiga fartygsfärger men de allra mesta av gifterna kommer från gamla lager av bottenfärger som spolats, slipats eller skrapats loss från båtarna, säger Bengtsson.

- Det finns 10 000-tals fritidsbåtar med många gamla lager av bottenfärg och tar många år innan alla lager skrapats bort. Det är viktigt att man tar hand om färgavfallet så det inte sprids i naturen.

På asfalterade ytor rinner dagvattnet ner i brunnarna och ut i havet, på båtuppställningsplatser med grusade ytor samlas föroreningarna i marken.

- Även om halterna av föroreningarna är skrämmande höga är det ändå en fördel att samla miljögifterna i brunnar där de kan avskiljas, samlas upp och skickas för destruktion, säger Bengtsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.