Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Det är västerut som folk vill bo", säger planchef Fredrik Engkvist i Bollebygd i samtal med Lars-Olof Gillgren, som sålt mark till kommunen där den nya skolan ska ligga. Bild: Martina Liljedahl

Bollebygd väntas växa västerut mot Göteborg

På sikt kan Bollebygd växa västerut med tusen nya bostäder och kanske handel och livsmedelsbutik intill motorvägen. Men det viktigaste för Bollebygd just nu är att den planerade skolan blir av.

– Skolan måste vi få på plats. Det är prio ett, bostäderna får komma sedan, säger Michael Plogell från det lokala partiet Folket röst som fick posten som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. 
Han gick till val på att bromsa den drygt 9 000 invånare stora kommunens tillväxt och få ordning på ekonomin. Nu samarbetar hans parti med Alliansen. 

Den nya skolan i Kulla på ängen upp mot Bollebygds kyrka är redan försenad, men kommunens planchef hoppas ha en plan klar för att gå ut på så kallad granskning under våren. Michael Plogell är dock rädd för att processen kan dra ut på tiden.
– Det är ett känsligt område eftersom det är jordbruksmark och vi får räkna med överklaganden. Vi har precis initierat en plan B att få fram en skola på något annat sätt annars står vi där med föräldrar som inte får skolplats till sina barn. På lång sikt behöver vi ändå en skola till.Även om det bara byggs så mycket som redan är beslutat och godkänt så beskriver han ortens kommande tillväxt som explosionsartad. Två stora bostadsområden som planeras ligger längs med Hindåsvägen. Under hösten hölls även samråd om området Västra Forsa söder om riksväg 40. 

Inför den så kallade Sverigeförhandlingen om en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås skissade Bollebygds kommun på hur många bostäder som skulle kunna byggas runt en ny station. Här fanns Västra Forsa med som en viktig pusselbit. Trots beskedet att det inte är aktuellt med en station i Bollebygd är fortfarande planen att bygga ut åt riksväg 40 till.
– Vi måste titta på var folk vill bo och exploatörer vill bygga. Många som flyttar in, kommer från Göteborg och alla kommuner längs motorvägen växer västerut. Även om det inte blir en station, vilket vi inte vet säkert än, så behöver vi ett resecentrum och det här området ligger bra till för kollektivtrafik, säger Fredrik Engkvist, planchef i Bollebygds kommun.  
Här finns också intresse från livsmedelaktörer i centrum att etablera en större butik och det finns flera förfrågningar om handel. 

Men det kommer dröja till efter 2025 innan detaljplanen för Forsa kan antas. Orsakerna är flera. Dels måste kommunen vänta in beskedet om höghastighetsjärnväg. Trafikverket har också flaggat upp för att anslutning från bostadsområdet till motorvägen måste lösas på ett bra sätt och Vattenfall har en nätledning som måste ersättas, en process som kan ta 4-5 år. 
Ytterligare en anledning att vänta med planen enligt Fredrik Engkvist är att det saknas gång- och cykelvägar, gator och kommunalt va, vilket gör det kostsamt för Bollebygds kommun.

Till sist är det inte bara skolan som nått bristningsgränsen. Även kommunens reningsverk är på god väg, trots tillstånd att öka kapaciteten tillfälligt fram till 2025. 
– Ytterligare 600 nya bostäder har vi inte kapacitet till. Vi har därför ansökt om att koppla på Gryabs ledning i Rävlanda eftersom det är så nära och hoppas få svar i vår, annars kan det bli aktuellt att bygga en egen överföringsledning till Hindås, säger Fredrik Engkvist.
Gryab är ett regionalt aktiebolag som tar hand om avloppsreningen i Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Före valet fanns det livliga diskussioner om vilket håll Bollebygd ska växa. Ett förslag var ett område österut nära Flüggers fabrik. 
– Politiken har nog inte släppt det, men det finns ingen exploatör som är beredd att ta de kostnaderna det skulle innebära att bygga där. Det kan vara ett utbyggnadsområde på mycket lång sikt, säger Fredrik Engkvist.
GP skrev 2017 att Bollebygds kommun efter många år skulle prioritera arbetet med en ny översiktsplan som ger just en översikt över politikens vilja hur kommunens ska växa. Den processen ska ta fart på allvar nu. Några nya detaljplanearbeten kommer inte att startas förrän den är klar.