Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Blåmusslan stressas av miljögifter.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Blåmusslor stressas av miljögifter

Blåmusslorna längs Bohuskusten är allvarligt stressade av miljögifter. Musslorna utanför Stenungsund har så höga halter av kvicksilver att de är olämpliga att äta för små barn.

Under hösten 2014 har länsstyrelsen undersökt både vilda och odlade blåmusslor längs Bohuskusten. Resultatet är att musslorna klassas som allvarligt stressade av miljögifter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nivåerna är dock i huvudsak desamma som i tidigare undersökningar och det är, enligt Livsmedelsverket, inte farligt att äta musslor om man äter en varierad kost. Musslorna från Stenungsundstrakten ska dock inte små barn äta, på grund av kvicksilverhalten.

Vid Fjällbacka var halterna av flamskyddsmedel (PBDE) högre än på de andra mätstationerna. Där kommer länsstyrelsen att göra kompletterande undersökningar av musslorna för att utröna om de höga halterna var tillfälliga eller inte.

Elisabeth Lindqvist är länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon säger att undersökningarna visar att musslorna är stressade av miljögifter och att miljögränsvärdena för kvicksilver och flamskyddsmedel överskrids.

- Miljögränsvärdena är satta utifrån miljöns perspektiv, säger hon.

Användningen av bly och kvicksilver har minskat i Sverige och numera finns det få lokala miljöbovar som släpper ut dessa gifter. I Stenungsund finns en fabrik som tidigare släppte ut kvicksilver till både luft och vatten. Numera är anläggningen enbart en marginell kvicksilverkälla, men halterna utanför Stenungsund är ändå högre än vid de andra stationer där prov tagits.

- Det finns inga stora kända utsläpp i dag, men de förhöjda värdena kan komma från sediment. Annars kommer det mesta av kvicksilvret som återfinns i vår natur från långväga källor, säger Elisabeth Lindqvist.

Ett stort bekymmer i dag när det gäller miljögifter är flamskyddsmedel. Det finns i kläder, möbler och elektronik och kommer ut i våra avlopp och från dagvattnet.

- Flamskyddsmedel är spritt över hela samhället och är ett stort problem i hela landet. Vi kan inte se att det eller kvicksilverhalterna minskar, säger Elisabeth Lindqvist.

Blyhalterna går dock ned, men det tar lång tid för naturen att hämta sig.

- Gifterna finns ansamlade i näringskedjorna och sprids uppåt när andra djur äter småkryp, säger Elisabeth Lindqvist.