Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Björklund kräver satsning framåt

I sitt sommartal efterlyste Jan Björklund offensiva satsningar i budgeten på forskning, infrastruktur och sänkt bolagsskatt.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Nästa söndag samlas Alliansens partiledare på Harpsund för att inleda budgetförhandlingar. I går sällade sig Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund till dem som vill ha offensiva satsningar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I sitt sommartal i Göteborg, på piren utanför Eriksberg, krävde Björklund satsningar på tre centrala områden: forskning, infrastruktur samt skatter, där en sänkning av bolagsskatten var det viktigaste kravet.

Anders Borg har på sistone fått kritik, till och med från Internationella valutafonden, för att vara för sparsam. Björklunds sommartal var ytterligare en fingervisning om att höstens budget får ett mer offensivt innehåll. Men det skall handla om strategiska investeringar för framtiden, sådant som ger utdelning i bättre tillväxt framöver, underströk Björklund och avvisade att det skall börja duttas pengar till höger och vänster.

Genomgående för Björklunds tal var att han varnade för att Sverige tappar mark på olika områden. Det gällde inte minst forskningen där han som utbildningsminister närmast lovade ytterligare några miljarder med inriktning på den absoluta spetsforskningen.

Några miljarder till bör det också bli till infrastrukturen, i form av årliga uppräkningar av framför allt underhållet av vägar och järnvägar, ansåg Björklund. Mer försiktig var han med att lova nya projekt, även om han nämnde utbyggnad av E 20 genom Skaraborg till motorväg och ny järnväg Göteborg–Borås som två angelägna frågor för Västsverige. Men framför allt är det underhållet som släpat efter och där det nu måste till årliga uppräkningar, inte bara tillfälliga satsningar.

Intressant i hans tal var resonemanget om höghastighetsjärnvägar. Björklund ansåg att särskilda sådana blir för dyra, förutom att tågen som skall köras där inte kommer att kunna köras på andra spår. Lösningen bör i stället bli en ny teknik för utbyggnad av de vanliga spåren för att möjliggöra hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. Det kan nog ses som en föraning om hur regeringen kommer att ställa sig i frågan.

Björklund fick bakläxa på det senaste landsmötet för ett förslag om kraftiga marginalskattelättnader. Han nöjde sig nu med att föra fram det gamla FP-kravet på slopad värnskatt, men placerade en sänkning av bolagsskatten som den mest angelägna åtgärden. Även här varnade Björklund för att Sverige håller på att hamna på efterkälken – exempelvis Storbritannien som legat på svensk nivå planerar nu för sänkningar i flera steg. Även Björklund vill gå fram stegvis och hoppades att åtgärder mot de så kallade räntesnurrorna delvis skulle finansiera en sänkning.

Någon polemik mot allianskamraterna blev det inte. Också det en fingervisning. Nu är det dags att börja sluta leden och nå enighet kring de stora huvudlinjerna i budgeten.

GP 13/8 -12