Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Betyg gynnar svaga elever

Folkpartiet har länge hävdat att betyg gynnar svaga elever och nu finns det på pränt, skriver Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Per Acke Orstadius skriver på GP Debatt (1/6) om att betygen är direkt skadliga för eleverna och förstör deras självförtroende och skapar stress. Det finns nästa inget stopp i raljerandet om betyg. Nyligen presenterade Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Betygssatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Den visar att tidiga betyg i grundskolan gynnar de framtida studierna. Barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet hade lägre sannolikhet att nå en gymnasieexamen än de som fick betyg. För flickor ökade andelen som inte gick gymnasiet med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Folkpartiet har länge hävdat att betyg gynnar svaga elever och nu finns det på pränt. Rapporten är viktig och intressant läsning eftersom det inte finns någon tidigare forskning kring de långsiktiga effekterna av betyg i grundskolan.

Under många år har resultaten i den svenska skolan försämrats och att vända den trenden är ett långsikt arbete som tar tid. Speciellt är utvecklingen med vikande kunskapsresultat i Göteborg oroande, samtidigt som både Stockholm och Malmö har positiva trender. Det vill vi ändra på. Folkpartiet och har sedan valet 2006 lagt om utbildningspolitiken med sikte på att skapa en skola i världsklass. Med fokus på kunskap, stöd till svaga elever samt kunniga och engagerade lärare.

Stödjer och stimulerar

Folkpartiet vill ge elever tidigare betyg är för att både stödja och stimulera. Vi menar att många barn som i dag har svårt att hänga med på lektionerna kunde ha klarat skolans mål om de hade fått hjälp tidigare. I Finland ger man betyg senast från trean och deras barn lär sig mest i världen.

Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav. Folkpartiet är övertygat om att barn från familjer utan studietradition tjänar mest på en skola med tydliga kunskapskrav och tidigare betyg. Klassresan börjar i klassrummet.

Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Därför har vi redan sett till att alla föräldrar får skriftliga omdömen om hur deras barn klarar skolan från första klass. Även där är den röd-gröna oppositionen oeniga. Men muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs sex är något som alla kommer att tjäna på.

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd och vice partiordförande