Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Maeslant-barriären i Holland.

Barriärer kan skydda Göteborg mot vattnet

Två väldiga barriärer kan i framtiden skydda Göteborg mot översvämningar; en utanför Älvsborgsbron och en vid Kungälv. Kostnad: tio miljarder kronor

Havsvattennivån väntas stiga med en meter på 100 år. Ogynnsamt väder och hård vind kan leda till att vattennivån i Göta älv och älvmynningen tidvis blir ytterligare 1,5-2,0 meter högre.

- Antingen bygger vi två meter höga vallar längs älven och andra vattendrag i Göteborg eller så bygger vi två barriärer som håller högvattnet borta, säger Mats Andreasson, utredningsledare på konsultföretaget Sweco.

Sweco har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg utrett hur Göteborg kan skyddas från översvämningar.

Rapporten överlämnas i slutet av januari.

Göteborg har drabbats hårt av översvämningar det senaste decenniet. Stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

- En lösning vore att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora Hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv, säger Andreasson. Vi rekommenderar lyftportar och traditionella slussportar kompletterade med pumpstationer.

Portarna behöver kombineras med höjda kajkanter, upp till två meter höga.

- Men det skulle minska tillgängligheten till älven, försvåra stadsplaneringen och göra älvstaden fulare, säger Andreasson. Dessutom skulle det bli väldigt sårbart, hela denna kedja av höga vallar skulle aldrig bli starkare än sin svagaste länk

Därför förordar Sweco en mer storskalig lösning, en barriär mellan Rya Nabbe och Nya Varvet utanför Älvsborgsbron som förhindrar att vatten tränger in i älven från havet och en barriär vid Kungälv som hindrar stora vattenmassor från Vänern att nå Göteborg.

Eventuellt bör en barriär byggas vid den befintliga skärmen vid Ormo i Nordre älv för att förhindra att havsvatten tränger upp mot Kungälv.

Skärmen vid Ormo reglerar redan i dag vattenflödet i Nordre älv, ju mer vatten i Nordre älv desto mindre i Göta älv.

Barriären vid Älvsborgsbron kan antingen vara sluten och kompletteras med en sluss för sjöfarten eller normalt vara öppen men kunna stängas vid fara för högvatten.

- Barriären borde också kunna bära en spårväg över älven, säger Andreasson. På det sättet får man dubbel nytta av barriären.

Barriärerna behöver också kompletteras med pumpar som kan få ut stora vattenmängder.

Båda alternativen beräknas kosta cirka tio miljarder kronor och ta 15-30 år att genomföra.

Enligt Andreasson erbjuder två-tre stora barriärer fler fördelar och färre nackdelar än flera mindre portar och invallning av norra och södra älvstranden.

- Därför kommer vår undersökning fram till att en storskalig lösning är att föredra, säger Andreasson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.