Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bris kräver en snabb uppbyggnad av vårdcentralernas barn- och ungdomspsykiatriska team. Teamen ska bestå av kurator, psykolog och psykiatriker med kompetens för att arbeta med barn och unga. Bris kräver också att vårdcentralen erbjuder barnet en samtalstid inom en vecka.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Barn med psykiska besvär ska ha snabb hjälp

Barn ska inte hänvisas runt utan att få hjälp. Det högst rimligt att barn- och ungdomspsykiatrin får utökade resurser för att möta behovet från barn med svåra psykiska problem, skriver bland andra Kattis Ahlström, Bris.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under år 2011 handlade 17,5 procent av kontakterna till Barnens rätt i samhället (Bris) om psykisk ohälsa. Under år 2012 ökade andelen till 20 procent. Sammanlagt rör det sig om fler än 6 000 kontakter förra året. Bakom varje siffra döljer sig ett stort och många gånger långvarigt lidande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De unga, som i genomsnitt är 15 år, beskriver djupa depressioner, förlamande ångest, ätstörningar, självskadande och självmordstankar. Som en konsekvens av den psykiska ohälsan följer ofta problem med att orka hänga med i skolarbetet. Många unga som kontaktar Bris känner sig inte tagna på allvar i vården och de upplever att det är nästan omöjligt att få hjälp i ett tidigt skede. Något som GP nyligen rapporterat om.

Bris ser många exempel på barn som har fastnat i ”hänvisningskarusellen”. De har tagit mod till sig och beskrivit sin psykiska ohälsa för kuratorn, skolsköterskan eller någon annan på skolan och denne har tagit barnets rop på hjälp på allvar. Skolan hänvisar till Bup som man hoppas ska kunna hjälpa barnet med sin speciallistkompetens. Men av Bup får många barn veta att de inte är tillräckligt sjuka för att bli prioriterade. I stället hänvisas de till primärvården, eftersom det är tänkt att vårdcentralerna ska kunna erbjuda ”första linjens” barn- och ungdomspsykiatri.

Saknar rätt kompetens

På vårdcentralen säger man att man saknar den rätta kompetensen för att hjälpa barnet och hänvisar därför tillbaka till skolan. Och så blir barnet helt utan hjälp, såvida de inte ser till att bli rejält sjuka, något som Bris ser många exempel på. Barnen utökar sitt självdestruktiva agerande, fördjupar sin ätstörning eller gör allvarliga självmordsförsök eftersom de tänker att det kan ge dem ökade chanser att bli prioriterade på Bup eller för att det är så det ofta är med psykisk ohälsa – utan den rätta hjälpen så blir det värre och värre. Det går inte över av sig självt.

Bup ska inte arbeta med att hjälpa barn i ett tidigt skede av deras psykiska ohälsa utan ska erbjuda speciallist- och akutvård. Men eftersom trycket på Bup ökar och allt fler barn med allvarliga symtom efterfrågar deras hjälp, så är det högst rimligt att Bup får utökade resurser för att möta behovet. Samtidigt måste det finnas en annan instans som fångar upp barn och unga i ett tidigt skede så att deras psykiska ohälsa bromsas.

Betala med mänskligt lidande

Barn och unga som inte blir tagna på allvar får betala med ett mänskligt lidande, som i värsta fall kan följa med dem livet ut om de inte får rätt stöd och hjälp. För samhället i stort innebär det ökade kostnader; det är mycket billigare att hjälpa i ett tidigt skede. Det vet alla, men ändå gör man inte det.

Bris kräver en snabb uppbyggnad av vårdcentralernas barn- och ungdomspsykiatriska team. Teamen ska bestå av kurator, psykolog och psykiatriker med kompetens för att arbeta med barn och unga. Bris kräver också att vårdcentralen erbjuder barnet en samtalstid inom en vecka, så att barnets vårdbehov snabbt kan fastställas. Vi måste ta barnen på allvar och få stopp på ”hänvisningskarusellen”!

Kattis Ahlström

generalsekreterare Bris

Karin Johansson

utredare Bris och författare till rapporten ”Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa”.

Fredrik Löfgren

regionchef Bris Väst