Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Bara var tredje ung valde kondom

Bara 30 procent av unga använde kondom vid senaste samlaget visar en stor studie av ungas sexualvanor, UngKAB09, som presenteras i Göteborg i dag. 60 procent angav som orsak till att de inte använde kondom att kvinnan hade annat skydd, som p-piller eller spiral.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I debattartikeln skriver Karin Stenqvist, regionöverläkare i Västra Götaland, Barbro Lennéer Axelson, universitetslektor vid Göteborgs universitet och Stefan Laack, verksamhetsutvecklare på Hivprevention i västra Götaland om ungdomsmottagningarnas betydelse och att de måste bli mer attraktiva framför allt för unga män.

"Det är helt orimligt att ungdomsmottagningarna är ett frivilligt åtagande för landsting och kommuner" skriver de tre experterna.

"Deras uppdrag måste definieras och verksamheten likställas med mödra-, barn- och skolhälsovård. Fler utredningar behövs inte", påpekar de.

De skriver också att kondomens status som adekvat skydd mot både graviditet och könssjukdomar måste uppgraderas.

"Vi måste bli bättre på att uppmärksamma unga som har ett riskbeteende. Vi måste också bli mer medvetna om att det finns en koppling mellan sexuella risker, droger och social utsatthet", hävdar Margareta Forsberg, Smittskyddsinstitutet, i pressmeddelandet om studien.

Studien, Ung KAB09, är den största i sitt slag i Sverige.

Trettio procent av kvinnorna och nästan hälften av männen letar efter sex- och kärlekskontakter över nätet.

Nästan hälften, 46 procent, av de tillfrågade kvinnorna uppger att de blivit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handlar om allt från att någon blottat sig till oönskat samlag.

"Dagens outtalade p-pillerstrategi härrör från 1960-talet när p-pillren lanserades. Då var det fortfarande skambelagt att bli gravid utanför äktenskapet", skriver de tre experterna på Dagens Nyheters debattsida och efterlyser kondomens återupprättelse.

Merparten av de 15 000 unga i åldern mellan 15 och 29 år som var med i studien svarade på enkäten över olika mötesplatser på internet.

Majoriteten av dem beskriver den sexuella debuten som positiv, liksom det senaste sextillfället. Särskilt männen.

En förändring jämfört med tidigare liknande studier är att kvinnorna uppger lika många sexualpartners som männen, tre under det senaste året och tolv totalt.

UngKAB09 står för Unga, Kunskap, Attityd, Beteende år 2009 och har drygt 15 000 svarande. Tyvärr, konstaterar forskarna, kan den inte sägas vara helt representativ för befolkningen i åldern 15-29 år, eftersom alltför få av dem som ombads delta i studien,valde att göra det.

Ändå är studien den största i sitt slag i Sverige och det är första gången man har ett så stort material som rör unga vuxna över 18 år.