Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Banbrytande teknik för träffsäker digital patologi

Lumito möter behovet av träffsäker diagnostik och kortare vävnadsanalystider med unik, patenterad teknologi.

Behovet av att ställa korrekta och snabba diagnoser har gjort patologin till en flaskhals inom sjukvården världen över.

– De många momenten leder till att behandling senareläggs vilket, samman med dagens traditionella infärgningsmetoder, gör att patienter får vänta onödigt länge på analyssvar. Det ökar också risken för feldiagnostisering, säger Mattias Lundin, vd på Lumito.

Den traditionella metoden immunohistokemi är begränsad, då den kräver synligt ljus för avläsning med det mänskliga ögat. Teknologin som används idag ger bilder som, utöver potentiella sjukdomsindikationer, inkluderar bakgrundsbrus, vilket försvårar avläsning och därmed diagnostisering.

En ny tids vävnadsdiagnostik

Lumitos banbrytande teknologi skiljer sig genom att den baseras på uppkonverterande nanopartiklar, UCNP. Dessa partiklar kan användas till både avbildning av vävnader i levande organismer; in-vivo, och för vävnadsprover; in-vitro, i laboratoriemiljö.
– Detta förenklar och effektiviserar patologernas arbete avsevärt och minimerar mänskliga felmarginaler och frigör resurser.

Lumitos lösning för digital vävnadsdiagnostik möjliggör datorunderstödda analyser på distans, med potential för automatisering och framtida beslutsstöd påkopplade i form av AI eller mjukvarualgoritmer.

– Jag har valt att samarbeta med Lumito vars teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser. Jag ser också att Lumitos datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis, säger Björn Isfoss, chefspatolog och rådgivare till Lumito.

För en ytterligare träffsäker diagnos kan Lumitos teknologi kombineras med traditionell HE-infärgning.

– Detta skapar unika förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i ett och samma vävnadssnitt, så kallat multiplexing. Ett område inom vilket vi på Lumito börjat vidareutveckla vår teknik – det är en mycket spännande utveckling, avslutar Mattias Lundin.

Läs mer på lumito.se