Skolresan

Skolresan är GP:s nya serie om skolans utmaningar. En hoppfull och konstruktiv resa där inte bara problemen utan även möjliga lösningar får stå i fokus.

ANNONS