Klimatet i Norden

Hur påverkas de skandinaviska länderna av klimatförändringarna? Läs GP:s artiklar i ämnet.