Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I bland annat byggbranschen är det svårt att hitta personal såsom ingenjörer och elektriker. Och vissa regioner upplever starkare tillväxt än andra. Därför är det viktigt att arbetssökande söker sig dit de lediga jobben finns, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Aktiv jobbpolitik ger resultat

Socialdemokraterna menar att den enda lösningen på utmaningar inom kompetensförsörjningen är att öka volymerna av arbetsmarknadsutbildningar. Men det är inte lösningen på de utmaningar vi har framöver, skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sveriges ekonomi växer i snabb takt. Jobben växer till, företagen vill anställa och jobbchanserna ökar. Det är en positiv utveckling vi ser framför oss på svensk arbetsmarknad. Nu när jobben växer till är det viktigt att det finns rätt kompetens för att företag ska kunna anställa. Enligt Svenskt Näringsliv uppger dock arbetsgivare i exempelvis byggbranschen att det är svårt att hitta personal. Arbetsförmedlingen har också identifierat bristyrken som kräver längre utbildningar såsom ingenjörer, läkare och elektriker. Det finns också geografiska variationer vad gäller efterfrågan på arbetskraft.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Jag besökte nyligen Volvo Personvagnar i Göteborg. De planerar att anställa 1 000 ingenjörer och teknisk utbildad personal för att utveckla produktionen i Torslanda men de upplever svårigheter att hitta rätt kompetens för att fylla de lediga platserna. Den här typen av yrkesmässiga och geografiska skillnader i utbud och efterfrågan är fullt naturligt, men ändå problematisk. Vissa regioner upplever en stark tillväxt, medan andra delar av Sverige står inför utmaningar såsom en vikande befolkningstrend. Företagens behov av olika kunskaper utvecklas och varierar dessutom över tid. Det är därför viktigt att vi för en aktiv jobbpolitik för att möta dessa utmaningar på arbetsmarknaden.

För att möta den efterfrågan på arbetskraft inom vissa yrken är det viktigt att arbetssökande söker de jobb som finns. Eftersom vi dessutom har stora variationer i landet gällande bristyrken och kompetens kan man behöva vara beredd att flytta för att få ett arbete när jobbchanserna nu ökar.

Under förra mandatperioden styrdes arbetsförmedlingens huvuduppdrag om till ett konkret mål: att förmedla jobb. Individuellt anpassade insatser utvecklades för att bättre möta varje arbetssökandes behov. Insatser som jobbcoaching har varit viktiga inom förmedlingen, inte minst när det kommer till att matcha arbetssökande mot lediga jobb.

Måste ständigt förbättras

Länken mellan utbildning och arbetsmarknaden måste ständigt förbättras och bli tydligare. Ett lärlingssystem är under uppbyggnad och vi vill också införa en lärlingsprovanställning. Det är också viktigt att på längre sikt rusta ungdomar inför framtida utmaningar och efterfrågan på arbetsmarknaden. Yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskolan bidrar till att stärka kontaktytorna mellan skolan och arbetslivet. Vidare måste företag vilja och våga anställa personer som står längre bort från arbetsmarknaden. Vi har till exempel en stor resurs bland Sveriges befolkning som är födda i ett annat land. Många har en gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet bakom sig, många gånger inom de bristyrken som finns.

För vissa bristyrken kan arbetsmarknadsutbildningar vara vägen till ett arbete. Det rör sig ofta om kortare utbildningar som till exempel plattsättare, yrkesförare eller jobb inom vården. Förra året genomgick 70 000 en utbildning genom arbetsförmedlingen. Dessa utbildningar är viktiga men kan och ska inte ersätta den reguljära utbildningen.

Socialdemokraterna menar att den enda lösningen på utmaningar inom kompetensförsörjningen är att öka volymerna av arbetsmarknadsutbildningar. Det är inte lösningen på de utmaningar vi har framöver. Forskning visar att stora volymer av arbetsmarknadsutbildningar som exempelvis gavs under 1990-talet pekade på små, och i en del fall till och med negativa, effekter.

Höga krav på flexibilitet

Utöver detta vill dessutom den samlade oppositionen inklusive Sverigedemokraterna införa en hundradagarsregel inom arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att en arbetslös inte ska behöva söka jobb utanför sitt geografiska och yrkesmässiga område under de första hundra dagarna som arbetssökande.

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på flexibilitet och att människor söker sig dit de lediga jobben finns. Det är något vi snarare bör uppmuntra. Förslaget riskerar även att urholka arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring.

En väl fungerande arbetsmarknad kräver en flexibilitet, att företag vågar anställa och att människor söker de lediga jobb som finns. För detta krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik så att vi kan möta dagens och morgondagens behov.

Hillevi Engström (M)

arbetsmarknadsminister.