Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Agera mot växande global hunger!

En miljard människor lider av hunger, enligt FN:s uppskattningar. Stigande matpriser som en följd av ökad framställning av agrobränslen och spekulation i råvaror är en viktig faktor. Sverige måste bland annat verka för att avskaffa etanolsubventionerna, skriver Jennie Jonsén, Fian-Sverige, och Francisco Contreras, Latinamerikagrupperna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag uppmärksammas Världshungerdagen världen över. FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, uppskattar att en miljard människor lider av hunger och undernäring. Trots flera deklarationer och åtaganden av världens regeringar ökar antalet hungrande människor globalt. Under 2011 har vi återigen bevittnat matuppror till följd av rekordhöga matpriser. Fortsätter denna utveckling av stigande matpriser och hungerkris kommer FN:s Millenniemål om att halvera antalet hungriga människor till 2015 inte att kunna uppfyllas förrän 2150, varnade FAO i början av året.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande framställningen av agrobränslen låg bakom hela 75 procent av de stigande matpriserna världen över. Utan ökningen av agrobränslen skulle världens lager av vete och majs inte ha minskats drastiskt och prisökningar på grund av andra faktorer hade varit måttliga.

2011 visar Världsbanken i en ny studie att produktionen av agrobränslen, i synnerhet USA:s produktion av etanol gjord på majs, har bidragit till årets stigande matpriser som särskilt drabbat Afrikas horn. Globalt var matpriserna under juli månad 33 procent högre än 2010. Majs har stigit med 84 procent, socker med 62 procent och vete med 55 procent sedan förra året. FN, Världsbanken, WTO och sju andra inflytelserika internationella organisationer konstaterar att subventioner till agrobränslen höjer matpriser och förvärrar livsmedelsbristen och kräver därför att EU avskaffar dem.

Spekulation i råvaror

Bakom de stigande matpriserna ligger också spekulation i råvaror. Olivier de Schutter, FNs: rapportör för rätten till mat, menar att de stigande matpriserna samt de kraftiga prissvängningarna är tydligt kopplade till framväxten av en spekulationsbubbla. Denna bubbla har skapats sedan jordbruksmarknaden öppnats upp för stora mäktiga investerare som hedgefonder, pensionsfonder och investeringsbanker, men även för småsparare världen över.

Spekulation i livsmedelsvaror har ökat dramatiskt sedan början av 2000-talet då råvarumarknaden liberaliserades. Mellan 2002 och 2008 ökade omsättningen av råvarukontrakt på de globala råvarubörserna med över 500 procent. Det har blivit attraktivt att spekulera i jordbruksprodukter då de ersatt andra, mindre lönsamma former av investeringar. Gemene man erbjuds av sin bank att investera i allt från griskött, vete, kaffe, majs och sojabönor.

Mot denna bakgrund bör Sveriges regering verka för att endast seriösa investeringar i matråvaror tillåts och inte investeringar för spekulativa motiv. Sverige bör också följa FN:s rekommendationer och avskaffa direkta och indirekta etanolsubventioner och verka för att EU omprövar sin politik som i dag främjar ökad produktion av agrobränslen. Ett snabbt och bra sätt för Sverige att göra skillnad vore också att skala upp det svenska utvecklingsbiståndet till det småskaliga jordbruket.

Hur stor måste inte vanmakten vara för den förälder som kväll efter kväll tvingas bädda ner sina barn hungriga? Den grundläggande rätten till mat måste åter bli världssamfundets högsta prioritering.

Jennie Jonsén,

ordförande Fian-Sverige

Francisco Contreras,

ordförande Latinamerikagrupperna