Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Adam Cwejman: Ideologin skymmer kunskapen

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Min C-uppsats i internationella relationer var en akademisk fars. Jag undersökte hur östeuropéer ”konstruerade bilden av Europa”. Underlaget för uppsatsen var intervjuer med omkring tio personer. Givetvis nådde jag fram till exakt den slutsats som även var uppsatsens utgångspunkt. Det vill säga att bilden av Europa skapas med hjälp av kontraster gentemot det som inte uppfattas höra till Europa.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Personerna jag intervjuade kunde möjligen komma med avvikande uppfattningar men slutsatsen var på förhand klar, och dessutom banal. Som före detta student är jag nog inte ensam om att ha studerat ”föreställningar” eller ”bilder”. De är en bekväm omväg förbi faktiska studier av verkligheten.

Men varför studera verkligheten när vår föreställning om verkligheten är det som egentligen spelar roll? Detta postmoderna antagande vill jag hävda har haft enormt inflytande på flera generationer av studenter. Med distans till mina tidiga studieår i Göteborg inser jag att mycket av den samhällsvetenskap jag som nybakad student mötte var undermålig.

Vad som finns i överflöd på grundutbildningarna är teoribildningar som låtsas ge studenterna redskap att dekonstruera verkligheten. Men som verkar avgränsande på studenternas inhämtning av kunskap. Två exempel är de postkoloniala och genusvetenskapliga teoribildningarna. Deras ansats är att ifrågasätta och plocka isär antaganden och normer. Men vad de ofta gör är att rama in förståelsen av verkligheten och politisera utbildningen.

Vad som saknas är en mer grundläggande kunskapsinhämtning, ett förutsättningslöst studerande av nutid och dåtid, jämförande av källor och perspektiv. I stället förses studenter tidigt med en viss typ av teoretiska glasögon. Analyser av verkligheten blir med dessa glasögon kraftigt förenklade. Det som bekräftar tesen accepteras, det som motsäger tesen sorteras bort.

En del skulle invända att all forskning är ideologisk och bygger på makt och vissa antaganden. Att det bara är en illusion att det existerar neutral kunskapsinhämtning. Att det rentav behövs teoretisk förförståelse för att som student sortera och förstå verkligheten. Givetvis kan det vara så. Men lösningen är inte kraftigt begränsande teoribildningar som förenklar förståelsen av världen vi lever i.

Djupt ideologiska teorier har tillåtits dominera den samhällsvetenskapliga grundutbildningen. Maskerade bakom en tunn vetenskaplig fernissa har de gjort stor skada på många kullar av samhällsvetenskapliga studenter.