Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

19 frågor och svar om trängselskatten

1. Varför blir det trängselskatt i Göteborg?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Skatten skall delvis finansiera byggandet av Västlänken, Marieholmstunneln, Bangårdsviadukten, en ny Göta älvbro och busskörfält. Dessutom vill man minska biltrafiken och köerna i centrala Göteborg samt minska miljöproblemen.

2. Hur mycket pengar ger trängselskatten?

Intäkterna beräknas till en miljard kronor per år, drift- och underhållskostnaden till 320 miljoner kronor vilket ger en nettointäkt på 700 miljoner kronor per år. Utbyggnaden av betalstationerna kostar 800 miljoner kronor.

3. Varför inte finansiera projekten med höjda skatter?

Politikerna i regeringen, regionen och kommunerna anser att infrastrukturen till större del skall bekostas av dem som använder den. Det finns ingen beräkning av hur mycket skatterna skulle behöva höjas för att bekosta investeringarna. Skattefinansiering minskar inte köer och trängsel.

4. Hur mycket tvingas bilisterna betala?

Varje passage mellan klockan 06.30-18:29 måndag-fredag kommer troligen att kostar tio kronor. Just nu utreds flexibel prissättning högre skatt när trafiken är som mest intensiv. Övriga tider och under juli månad är det gratis. Skatten blir högst 60 kronor per dygn.

5. Vilka slipper att betala?

Utryckningsfordon, bussar över 14 ton, motorcyklar, utlandsregistrerade fordon, militära fordon och bilar som har p-tillstånd för rörelsehindrade. Dessutom är kostnaden avdragsgill för företag medan privatpersoner som är berättigade till avdrag för arbetsresor kan räkna in kostnaden.

6. Varför slipper utländska fordon betala?

Med nuvarande lagar får inte utländska fordon beskattas i Sverige. Fordonen och dess ägare kan dessutom inte identifieras med det svenska fordonsregistret. Frågan skall utredas av regeringen och utländska lastbilar kan få att betala trängselskatt. De utländska personbilarna är så få att det inte anses intressant att spåra dem.

7. Varför betala två gånger när man åker genom Göteborg?

Eftersom det innebär större intäkter och minskar trängseln på huvudlederna. Kritiken mot detta har varit stark och nu utreds möjligheten att trafikanterna betalar endast en gång om man passerar två eller flera stationer under kort tid, exempelvis 30 minuter.

8. Kan man köpa månadskort?

Nej, det skall inte gå eftersom man inte skall kunna köpa sig fri från dagliga trängselskatter. Det anses motverka syftet med skatterna.

9. Gränserna verkar ologiska?

Den föreslagna placeringen av betalstationerna ger en betydande trafikminskning i innerstan och över Göta älvbron samtidigt som intäkterna under 25 år skall bli så stora att de täcker behovet. En mindre zon på Hisingen ger stora trafikproblem på Skälltorpsvägen, Tuvevägen, Wieselgrensgatan och i Lundby. Nuvarande form pressar ut trafik till Hisingsleden.

10. Varför Göta älvbron men inte Tingstadstunneln?

Göta älvbron skall främst användas av bussar och spårvagnar. Nya Göta älvbron får troligen endast ett körfält i varje riktning för personbilar. Genomfartsbilister får betala före och efter Tingstadstunneln men det går att köra inom zonen mellan Hisingen och centrum.

11. Hur mycket minskar trafiken?

Biltrafiken beräknas minska sju procent i Göteborgs kommun och 14 procent i centrala Göteborg. De största minskningarna antas ske på Göta älvbron, Oscarsleden och enstaka gator i centrum som Sprängkullsgatan, Övre Husargatan, Friggagatan och Odinsgatan.

12. Vart tar de bilisterna vägen?

Hälften väntas använda kollektivtrafiken som de närmaste åren måste byggs ut. Vissa reser på avgiftsfria tider som kvällar och veckoslut, en del ändrar resväg, en del börjar samåka, en del handlar i andra butiker och några stannar hemma.

13. Ökar inte trafiken någonstans?

Jo på vissa kringfartsleder, främst Hisingsleden men i viss mån även på Söderleden - Västerleden, Bergsjövägen, vägen mellan Landvetter och Partille via Öjersjö och på vissa vägar i Mölndal. Dessa vägar anses klara ökad trafik.

14. Vad händer om bilisterna hittar smitvägar?

Då försöker man täppa igen dem med fler betalstationer eller avspärrningar.

15. Vad händer om systemet inte fungerar?

Gränser kan ändras, betalstationer flyttas och taxorna förändras. En utvärdering sker när Marieholmstunneln står klar år 2016.

16. Varför beslutas detta av riksdagen?

Det är bara riksdagen som kan besluta om skatter som kan tas ut av alla medborgare. Regeringen har lagt en proposition om grundlagsändring vilket innebär att beslut om trängselskatt kan tas lokalt eller regionalt.

17. Varför ingen folkomröstning?

För att samfinansiera projekten krävdes snabba beslut under hösten. En folkomröstning skulle tidigast kunna hållas vid valen hösten 2010 och det anser politikerna vara för sent. Folkomröstningen i Stockholm genomfördes efter en provperiod då opinionen svängt och de flesta blivit positiva till trängselskatt.

18. Vad kan försena trängselskatten?

Förslagen är politiskt väl förankrade och de nödvändiga besluten verkar kunna tas i god tid. Besluten har dock överklagats till länsrätten.

19. När upphör trängselskatten?

Överenskommelsen gäller trängselskatt i 25 år, det vill säga 2013-2037. De politiker som väljs vid valen 2034 får besluta om trängselskatten skall förlängas eller permanentas.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.