Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Överklagandet som får politikerna att darra

Beslut i mark- och miljööverdomstolen. Hur spännande låter det? Byggnadsnämnden i Göteborg biter i alla fall på naglarna.

En trekantig tomt i Johanneberg är föremål för extra stort intresse från byggnadsnämnden i Göteborg just nu.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

För att göra en lång historia kort: Kvarteret Domherren ligger vid korsningen Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan. Den ska bebyggas med tre hus med 135 lägenheter och ytor för butiker, kontor och kafé i botten. Planen är överklagad av närboende.

Överklagandet är ett av många i Göteborg, särskilt när det gäller att bygga nya hus i områden med grannar är överklaganden mer regel än undantag. Drygt 1500 bostäder ligger i färdiga planer som överklagats.

Det intressanta med det här överklagandet, och det som gör att politikerna i byggnadsnämnden håller andan, är att det handlar om nämndens befogenheter.

I Göteborg, och i de flesta större kommuner i Sverige, är det vanligt att byggnadsnämnden får godkänna detaljplaner på så kallad delegation från kommunfullmäktige.

- Ska vi dra allt genom fullmäktige skulle det vara en helt ny och besvärlig situation, säger Mats Arnsmar (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Första instansen, länsstyrelsen, gick på kommunens linje. De kringboende överklagade till mark- och miljödomstolen som i sin dom från september förra året hävdar att byggnadsnämnden inte har rätt att fatta beslut om denna detaljplan. "Handläggningsfel föreligger därför" står det i domen som avslutas med att byggnadsnämndens beslut upphävs.

De kringboendes argumenterat är att området med sin tidstypiska funkisbebyggelse klassats som riksintressant, att det finns ett bevarandeprogram och att ett av de nya husen är 17 våningar högt och avviker från områdets karaktär.

Olof Moberg är förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Han känner inte till det specifika fallet men säger att SKL brukar rekommendera att kommunerna kör känsliga detaljplaner genom fullmäktige.

- De som vill överklaga brukar försöka hitta alla möjliga sätt att klaga. Mark- och miljödomstolen är en ny instans, möjligen är det så att den dömer lite striktare, säger Olof Moberg.

När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft förra året ändrades överklagandeprocessen. Antalet instanser är detsamma men de heter annorlunda.

Nu ligger ärendet med kvarteret Domherren i Mark- och miljööverdomstolen och kommer troligen att avgöras under våren.

- Alla väntar på den här domen, säger Mats Arnsmar.

Skulle även överdomstolen gå emot kommunen kommer nästan alla planer som rör områden i stan att behöva tas upp i fullmäktige. Eftersom alla politiker är överens om att förtätning av staden är nödvändig, inte minst av miljöskäl, kommer detta att innebära ännu längre handläggningstider och ännu svårare att nå byggmålen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.