Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

6446b1024.jpg

WHO: Diesel orsakar cancer

Dieselavgaser kan orsaka cancer och placeras i samma riskgrupp som asbest, arsenik och senapsgas, uppger WHO:s experter.

Exponering kan kopplas till lungcancer och cancer i urinblåsan.

Experterna har omklassificerat dieselavgaser från att eventuellt vara cancerframkallande till att vara cancerframkallande. De uppmanar människor att minska exponeringen för dieselavgaser så mycket det är möjligt.

Uttalandet har väckt bestörtning inom bilindustrin. Biltillverkare i Europa och Indien, de delar av världen där dieslar är vanliga bland personbilar, har sagt att experterna inom WHO-organet IARC borde nedgradera dieselns farlighet. Huvudargumentet för den linjen har varit att avgaserna nu renas på ett helt annat sätt än för några årtionden sedan.

I stället höjs dieseln nu från grupp 2A, ämnen som troligen är cancerogena, till grupp 1, ämnen som definitivt orsakar cancer.

Beskedet kommer efter ett veckolångt möte inom Frankrikebaserade IARC (International Agency for Research on Cancer).

Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm, har suttit med i den expertgrupp som ligger bakom att WHO uppgraderat dieselavgasernas farlighet.

Han tycker att svenska myndigheter nu bör se över gränsvärdet för avgaserna.

-Jag tycker att Arbetsmiljöverket bör starta en revidering av sitt gränsvärde, för det är ett värde som är ganska högt, och det finns verkligen anledning att genomföra en sänkning av det, säger han.

Det finns ett stort antal studier som ligger bakom slutsatsen att dieselavgaser ökar risken för lungcancer, säger Per Gustavsson.

-När det gäller dieselavgaser och lungcancer så är det väldigt konsekvent resultat, och i stort sett alla studier av god kvalitet visar ett samband mellan dieselavgaser och lungcancerrisken, justerat för rökning, säger han.

Försäljningen av diesel i Sverige har ökat under hela 2000-talet och 2010 såldes det för första gången mer diesel än bensin i Sverige.

-Efterfrågan på diesel har ökat starkt under en rad av år och det är en trend som håller i sig, konstaterar Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

Diesel används främst för att driva arbetsmaskiner, traktorer och tunga fordon. Men under senare år har allt fler köpt dieseldrivna personbilar och det har drivit upp försäljningen av diesel.

Att dieselavgaser innebär hälsorisker för storstadsbefolkningen är känt sedan tidigare, men luften i storstäderna innehåller också olika slags partiklar, damm, och industriföroreningar.

-Man vet inte i hur hög grad storstadsbefolkningens ökade cancerrisk beror på diesel, men vi vet att man bör sänka partikelnivåerna i våra storstäder, och där är dieselavgaserna en viktig faktor, säger Per Gustavsson.

TT: Bör man som vanlig svensk vara oroad över uppgraderingen av avgasernas farlighet?

-Jag tycker att de arbetsmiljöer där man jobbar med dieselavgaser med motorer som inte har partikelfilter, där bör man verkligen se över om man har en säker miljö. För det finns teknik för att minska avgaserna från dieselfordon, säger han.

Argumentet att dieselavgaser renas på ett annat sätt avvisas av forskarna. Dieselavgaserna innebär fortfarande en hälsorisk, även om mängden minskats genom rening, resonerar de.

-Man minskar exponeringen med ny reningsteknik, men det finns inga studier om hälsoeffekter av det. Så det kan man inte uttala sig om, säger Per Gustavsson. -Biltillverkarna vore säkert gladare om man sade att deras produkter var ofarliga, men det finns inga som helst data för att säga något sådant, säger han.

Fordonsindustrin är positiv till en fossilfri fordonsflotta, men bristen på bränslen gör det svårt att uppnå det, anser Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden.

-Problemet är att det inte finns bränslen i erforderlig mängd med en infrastruktur som fungerar och med konkurrenskraftiga priser, så frågan är, vad har vi för alternativ i dag?

Han är besviken på beslutsfattarna.

-Vad har regering och riksdag och EU gjort för att vi ska ha mer rapsolja, dimetyleter eller liknande. Vi är besvikna på myndigheterna. Vi är överens om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, vi har motorerna framme, etanolbilar känner vi väl till, vi tycker vi gjort en hemläxa när det gäller alternativa motorer som går på alternativa bränslen, men var är produktionskapaciteten och var är det konkurrenskraftiga priset?, säger Bertil Moldén.

Lena Ek, miljöminister (C), är bekymrad över WHO:s uppgradering av hälsoriskerna med dieselavgaser.

-Det är bekymmersamt naturligtvis att den här uppgraderingen har skett, det måste vi analysera noggrant, säger hon. -Det här innebär att det blir ännu viktigare att jobba mot målet att ha en fossilfri fordonsflotta 2030, som fastställts både av riksdag och regering, säger hon.

Om kritiken från Bil Swedens vd Bertil Moldén att beslutsfattarna inte gjort tillräckligt för att se till att det finns tillgång till alternativa bränslen säger hon:

-Vi tar hela tiden steg åt det hållet och gör allt för att alternativa bränslen ska komma fram. Vi förbereder ett par steg åt det här hållet i höstens budgetproposition, men jag kan inte säga vad det handlar om innan den är lagd, säger Lena Ek.

Mest läst