Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Under 2014 ökade passagerna genom trängselstationerna med 6,3 procent. Fortsätter denna trend är trafiken som rådde innan trängselskatten tillbaks redan i år. Då är nyttorna med trängselskatten borta, skriver debattörerna.

Wannholt: Utredning om trängselskatten riggad

Orsaken till att utredningen om alternativ till trängselskatten i Göteborg fokuserat på de sämsta tänkbara åtgärderna är förstås för att ge argument till att strunta i folkomröstningen, skriver Martin Wannholt, oberoende moderat, och Joakim Rosdahl (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 17 december presenterades den första av två utredningar som den rödgröna majoriteten begärt för att få hjälp med att köra över göteborgarnas tydliga besked i valet: ”Nej till trängselskatt och Västlänk i Göteborg”.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Utredningen ”Alternativa förslag för likvärdiga effekter vid ett borttagande av trängselskatten” vill skapa längre restider med bil genom sänkta hastigheter, göra det dyrare att stänga av motorn genom kraftigt höjda p-avgifter och göra det svårare att äga en bil över huvud taget genom minskat antal boendeparkeringar. Bil skall helst bara förunnas invånare med mycket god privatekonomi.

Helt felaktig beskrivning

Men det är värre än så. Utredningen ger en helt felaktig beskrivning av trängselskattens effekt i Göteborg. Genom att konsekvent beskriva situationen 2013 i stället för 2014 döljer man det faktum att trafiken ökar kraftigt i Göteborg, trots trängselskatten. Under 2014 ökade passagerna genom trängselstationerna med 6,3 procent. Fortsätter denna trend är trafiken som rådde innan trängselskatten tillbaks redan i år. Då är nyttorna med trängselskatten borta. För att få effekt måste kollektivtrafiken och möjligheten att cykla bli attraktivare så att fler bilister väljer att varaktigt byta färdmedel.

Men utredningen har ännu fler brister. Den kanske effektivaste och mest rättvisa åtgärden för att minska biltrafik är inte ens berörd i utredningen, nämligen Atenmodellen. Atenmodellen används i flera större städer och bygger på att vissa bilnummer förbjuds att köra vissa dagar.

Vi förespråkar inte denna modell i Göteborg då stadens huvudsakliga problem är brist på god kollektivtrafik, inte brist på att reglera människor som måste ta bilen av tidsskäl. Men om vi teoretiskt förbjöd en slutsiffra att passera betalstationerna en dag varannan vecka så skulle biltrafiken där minska med 10 procent vilket är en betydligt större effekt än trängselskatten haft.

Vidare hade man ju önskat att utredningen tagit upp förslag om ny miljöbilsparkering för att snabba på introduktionen av el-, hybridfordon. Även miljözonen för tunga fordon kan göras större samt skärpas utifrån ålderskraven på fordon.

Strunta i folkomröstningen

Orsaken till att utredningen fokuserat på de sämsta tänkbara åtgärderna för att minska biltrafiken är förstås för att ge argument till att strunta i folkomröstningen. För att sätta saker i sitt sammanhang kan man konstatera att Trängselskatten skall till två tredjedelar finansiera Västlänken. Enligt Trafikverket kostar den 20 miljarder och ger 4 000 nya kollektiva resor per dag. För 12 miljarder i investeringar i den lokala kollektivtrafiken kan man nå K2020:s mål om en fördubbling av kollektivtrafiken. Från 0,5 miljoner resor till cirka 1,0 miljon resor per dag. Det ger 100 gånger fler kollektiva resor än Västlänken.

Göteborg och Västsverige behöver en kraftig satsning på kollektivtrafiken. Genom att fortsatt hålla fast vid den olönsamma Västlänken kommer andra satsningar att få vänta, troligen i decennier. Vi gillar de stolta ambitionerna i K2020 projektet, att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i Göteborgsregionen, men detta kan inte uppnås utan rejäla satsningar på de system som har mer än 90 procent av resenärerna, nämligen spårvagn och buss. Vi vet att Expressbusslinjer ger resultat på resandet och nu måste spårvägen ges chansen att komma fram på ett vettigt sätt i centrala Göteborg.

Inte bilisternas fel

Slutligen. Det är inte bilisternas fel att vi under femtio år byggt ett samhälle som bygger på bilinnehav, med glest bebyggda industriområden och förortsområden utan arbetsplatser. När vi nu insett detta misstag måste vi vara beredda att ge människor tid att ställa om och samtidigt bygga vidare Göteborg på ett sätt som minskar våra resbehov. Göteborgarna har med högt valdeltagande och all önskvärd tydlighet sagt sitt: Nej till trängselskatt och Västlänk. Nu är det dags för politiken att börja leverera och bygga ett modernt Göteborg.

Martin Wannholt

kommunalråd Göteborg, oberoende moderat

Joakim Rosdahl (C)

Göteborg

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst