Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, solidarisk, jämlik och utgå från patienternas behov. Därför är det av största vikt att regionen har en effektiv vårdkedja som fungerar, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

(VV): Så kan vi skapa en effektiv vårdkedja

Vägvalet ställer upp i regionvalet i höst då vi anser att det behövs en ny röst inom politiken även i regionen, skriver bland andra Karin Törnqvist (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ju fler instanser vi är representerade i desto mer påtryckningskraft i frågan om trängselskatt och Västlänken. För dig som bor utanför Göteborg blir Vägvalet din folkomröstning. Men regionen är betydligt mer än infrastruktur och därför har vi en politisk inriktning för andra regionala frågor.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Regionen är ganska osynlig för många medborgare och vi vill lyfta fram den tydligare. Vi vill även i regionen stärka medborgarinflytandet eftersom vi anser att i ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgaren och politiken ska spegla deras vilja. Av den totala budgeten i regionen är cirka 85 procent sjukvårdsrelaterat. Resterande fördelas på regiongemensam verksamhet (cirka 3 procent), kollektivtrafik (cirka 8 procent) och regional utveckling, kultur samt miljö (cirka 4 procent).

Effektivare vårdkedja

Vården är och kommer att bli en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden med en befolkning som blir allt äldre. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, solidarisk, jämlik och utgå från patienternas behov. Därför är det av största vikt att regionen har en effektiv vårdkedja som fungerar. Man kan tycka att detta borde ha hanterats under de 16 år som regionen funnits men faktum är att det är en lång väg kvar att gå. Vi vill ha en genomgripande översyn av hela regionens verksamhet med det klara syftet att effektivisera och eliminera onödig byråkrati.

Det har genom åren diskuterats att minska antalet landsting/regioner (från 20 till 4-6) utan någon direkt framgång. Sahlgrenska är ett av sju universitetssjukhus i landet som ska upprätthålla specialistvård, forskning och utbildning. Tyvärr tyngs dessa viktiga uppdrag av resursbrist. För att renodla verksamheten och skapa ett tydligare uppdrag anser vi att Sahlgrenska och även övriga universitetssjukhus ska bli statliga. Förslaget bidrar till att göra vården mer jämlik och att specialistvården säkras.

Kollektivtrafiken drivs i dag av regionen via Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratisk koloss som varken resenärer, personal eller politiker kan påverka. Resorna är dyra och man har ett tungarbetat och obegripligt taxesystem. Att som i dag ställa mindre städer i regionen mot varandra och dessutom mot en storstad som Göteborg medför inga bra lösningar. Fokus i kollektivtrafikplanering har, sedan regionen tog över, varit på tågtrafik och expressbussar.

Vitt skild från Göteborg

Därför föreslår vi att man skiljer ut storstaden Göteborg från övriga kommuner i regionen så att dessa slipper finansiera Göteborgs vidlyftiga spårvagnsutbyggnader. I stället kan regionkommunerna fokusera på sin kollektivtrafik som är vitt skild från Göteborgs. Gemensamt biljettsystem skall dock även fortsättningsvis gälla så att man kan åka på samma ”biljett” i hela regionen. Vi kommer inte att acceptera ytterligare fiasko med en ny taxestruktur och nytt biljettsystem.

Den framtida planeringen utgår från en idé om att Göteborg som region måste växa kraftigt för att kunna hävda sig i en internationell konkurrens. Vi tror att detta resonemang är överdrivet. Tillväxten i Göteborg sker till stor del på bekostnad av mer perifera delar av regionen där man redan nu har stora svårigheter att upprätthålla en acceptabel samhällsservice.

Långa pendlingsresor är inget självskrivet mått på ökad välfärd och ”regionförstoring” innebär även ökad bilpendling. Något som av andra skäl inte är önskvärt. Tron att detta skall kunna lösas enbart med kollektivtrafikutbyggnad är önsketänkande. I stället bör regionen verka för att övriga städer får en likvärdig chans att utvecklas utan att vara beroende av Göteborg. Ta chansen i höst och påverka både Göteborgs framtid och regionens.

Claes Westberg (VV)

kandidat regionvalet VGR, Vägvalet

Karin Törnqvist (VV)

kandidat regionvalet VGR, Vägvalet

Anders Trewe (VV)

kandidat regionvalet VGR, Vägvalet

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet