Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

"Visselblåsare" kan få skydd

Ska Göteborgs stad skaffa en särskild organisation för att ta emot tips om korruption och oegentligheter? Frågan kommer upp i kommunstyrelsen på onsdag.

Visselblåsare kallas företeelsen, efter engelskans whistleblower: Sanningssägare som slår larm om fiffel, mutor och andra oegentligheter, till exempel hos sin arbetsgivare.

Det är rakryggat men riskabelt. Att blåsa i varningspipan kan leda till trakasserier, rättsprocesser och omplaceringar. Det gäller även i offentliga sektorn.

Föreslår ny funktion

Som en följd av mutskandalen finns nu ett förslag från MP och S att Göteborgs stad ska upprätta en funktion som tar emot visselblåsarnas varningar och underlättar för dem som känner sig obekväma och osäkra.

Sådana strukturer är viktiga, tycker Åsa Söderström Jerring, chef för samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

- Dels handlar det om att skydda visselblåsare, dels är det viktigt för att misstankar om oegentligheter snabbt ska tas på allvar på rätt nivå i organisationen, säger hon.

- Jag känner inte till några egentliga exempel hos offentliga arbetsgivare men bland våra medlemsföretag finns flera som har ambitiösa strukturer, ofta efter förebild från företag i USA, säger hon.

Företagsmodeller

Ett företag som var tidigt ute är Atlas Copco. I byggbranschen är Skanska Sverige ett exempel.

- För tio år sedan slog vi fast en code of conduct (uppförandekod) och inrättade ett etiskt råd. Anställda på alla nivåer får skriva under ett etikavtal och där de också förbinder sig att ta upp misstänkta oegentligheter med sin chef. I år har vi också inrättat en hotline där de garanterat kan vara helt anonyma, berättar vd Anders Danielsson.

"Heta linjen" sköts av ett externt företag. Enskilda tar kontakt via telefon eller mejl och får ett ärendenummer.

- De kan ringa eller mejla tillbaka och uppge numret och då kompletterande frågor eller annat av oss utan att behöva uppge sin identitet, säger han.

Eftersom systemet bara har funnits några månader är det för tidigt att utvärdera.

- Men erfarenheterna från etiska rådet är att vanliga frågor gäller vad som är tillåtet och inte i förhållande kunder och underentreprenörer, säger Anders Danielsson.

FN förespråkar lagstiftning

FN har rekommenderat sina anslutna stater att lagstifta om ett skydd för visselblåsare. Det är också en fråga som drivs av Transparency international, en internationell organisation mot korruption. Trots det finns ännu inget egentligt sådant skydd i svensk lagstiftning.

I Göteborgs stad finns inga enhetliga regler, rutiner eller principer för hur misstänkta oegentligheter ska anmälas eller utredas.

- Varje förvaltning och bolag avgör det själv, säger stadsjurist Gunnar Andersson.

Stadskansliets juristgrupp agerar bara om de tillfrågas av förvaltningarna och bolagen och då snarare som bollplank än utredare.

- Det har funnits lägen där vi har rekommenderat polisanmälan men underlaget är ofta för vagt: Tipset går inte att kontrollera och källan är helt anonym - då kan vi inte gå vidare, säger Gunnar Andersson.

• I dag kommer statsåklagaren Nils-Eric Schultz från Stockholm till Göteborg för att träffa bland andra stadsdirektören Åke Jacobsson. I veckan kommer Schultz att inleda förhör och andra rättsliga undersökningar i muthärvan.

• Efter möten med statsåklagaren kommer två grupper att formeras på stadskansliet, Åke Jacobssons förvaltning.

• Den ena gruppen kommer att undersöka Göteborgs stads förvaltningar och kommunala bolag bakåt i tiden, bland annat genom stickprovsundersökningar. Till den gruppen har Bengt-Olof Berggren, jurist och chef för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, knutits.

• Den andra gruppen kommer att ledas av förste stadsjuristen Gunnar Andersson och ta fram en handlingsplan för hur staden ska minimera risken för korruptionsbrott. På förslagslistan finns till exempel: etiska regler, rotation på utsatta poster, stärkt internkontroll.

• I SVT:s program Uppdrag granskning från 28 april utpekades några tjänstemän i Idrotts- och föreningsförvaltningen som korrupta. De ska bland annat ha godkänt felaktiga och uppblåsta fakturor från Stefan Allbäcks byggnads AB. I gentjänst fick de resor, privata byggarbeten och liknande.

• I samma program förekom även en projektledare på Familjebostäder som på liknande sätt påstods ha mutats.

• Förra måndagen kom Ernst & Youngs rapport om idrotts- och föreningsförvaltningens affärer med Allbäck. Revisionsbyrån hittade inga öppna oegentligheter men konstaterade att förvaltningens dokumentation är så bristfällig att det är svårt att dra några säkra slutsatser.

Mest läst