Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Vindkraftsrapport alls inte opartisk

Svensk Vindenergi påstår att man köpt en opartisk utredning Vindkraft i sikte. Om man velat få acceptans hos kritikerna för sin utredning så borde man ha bjudit in till en seriös diskussion kring analys av uppgiften och metod för utredningen. Så skedde inte, skriver Jonny Fagerström i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Om Svensk Vindenergi dessutom bemödade sig med att läsa den amerikanska undersökning som man själv hänvisat till så kan man där finna ett antal studier där man just konstaterar värdeminskning på fastigheter.

Att det alltså finns studier som funnit samband mellan negativ prisutveckling på fastigheter och vindkraft framgår i en sammanställning av studieresultat från studier från år 2004 fram till år 2009. Att det inte finns någon sådan forskning är alltså en ren lögn från Svensk Vindenergis sida.

Att man dessutom starkt ogillar den danska undersökningen är naturligt eftersom den inte alls rimmar med vad som skulle bevisas. Slutsatserna leder dessutom fram till stora ersättningskrav för drabbade fastighetsägare. Svensk Vindenergi påstår också att studien inte heller är tillämplig eftersom den i huvudsak studerat äldre verk, men glömmer att påpeka att dagens stora verk med höjder på 150-200 m har ett källbuller på i vissa fall 110 dB och därmed sprider buller över stora områden, sannolikt med större påverkan än äldre motsvarigheter.

Kritiken mot den amerikanska undersökningen är just också att man inte tillräckligt studerat fastigheter nära vindkraftverken. Precis så som är fallet i den av Svensk Vindenergi köpta utredningen. Sannolikt är metoden ett medvetet val för att komma fram till rätt slutsatser.

I det sunda förnuftets namn borde även Svensk Vindenergi begripa att projektering och byggnation av stora vindindustriområden givetvis påverkar fastighetspriserna i närområdet.

Alla andra slutsatser man till äventyrs kokat ihop borde undersökas av en oberoende referensgrupp, vilket är precis det som Föreningen Svenskt Landskapsskydd pekat på.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Mest läst