Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
För fladdermöss är risken kopplad till sensommaren, under lugna nätter med högtryck.

Vindkraften hot mot fladdermöss

Vindkraften kan bli ett hot mot de svenska fladdermössen i framtiden, enligt en ny forskarrapport. När utbyggnaden är färdig kan 50 000 fladdermöss och lika många fåglar dödas varje år av vindsnurrorna.

Det framgår av forskarnas beräkningar. I dagsläget dödas "några tusen" fladdermöss och fåglar årligen av de svenska snurrorna. Detta utgör i dag inte något hot mot någon av arterna, men om utbyggnaden blir så stor som regeringen önskar kan förlusterna bli tio gånger större.

– För vissa fladdermöss skulle detta kunna utgöra ett hot. Deras populationer är betydligt mindre än fåglarnas. Om vi inte gör något för att minimera riskerna, får det negativa effekter på deras populationer, säger Jens Rydell, fladdermusforskare vid Lunds universitet.

Höga dödssiffror

Rapporten, som är beställd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, bygger på en genomgång av alla studier som har gjorts i Europa och Nordamerika om vindkraftens effekter på den flygande faunan.

I genomsnitt dödar vindsnurrorna bara ett mindre antal djur, men ett fåtal verk har mycket höga dödssiffror. Det beror oftast på att de är illa placerade i miljöer som frekventeras av många fåglar eller fladdermöss.

Bland fåglarna är det rovfåglar, måsfåglar och hönsfåglar som är mest utsatta.

Faran störst på sensommaren

Med goda kunskaper, bra planering och rätt placering av vindkraftverken kan skadorna minimeras. Det gäller att undvika våtmarker, kustområden, dalgångar och vissa höjdryggar som är attraktiva för både fladdermöss och fåglar. Däremot går det bra att placera verken i öppna jordbruksområden, till havs, och i rena produktionsskogar.

För fladdermöss är risken kopplad till sensommaren, under lugna nätter med högtryck. Då samlas djuren runt tornen och jagar insekter. Att tillfälligt stänga verken sådana nätter kan rädda många fladdermöss.

– Det blåser ändå inte då, så de ekonomiska förlusterna blir ringa, säger Jens Rydell.

Forskarna påpekar att det är bristfälligt undersökt vilka verk som är dåligt placerade i Sverige i dag. Men generellt kan sägas att de flesta snurror som ligger inom 500 meter från kusten är potentiella dödsfällor.

I maj 2011 fanns 1 661 vindkraftverk i Sverige. I genomsnitt dödar varje verk 2,3 fåglar och 2,9 fladdermöss per år, vilket betyder att verken totalt dödar uppemot 4 000 fåglar och 5 000 fladdermöss årligen. Dödsorsaken är kollisioner med vindsnurrorna.

Hittills har 53 fågelarter och 6 fladdermusarter hittats döda vid vindkraftverk i Sverige. Bland fåglarna är rovfåglar, måsfåglar, vadare, hönsfåglar, och möjligen också seglare och svalor mest utsatta. Bland fladdermössen är det arter som är anpassade för jakt på insekter på relativt hög höjd som hamnar i riskzonen. (TT)

Källa: Lunds universitet

Mest läst