Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Vindkraft i hamn- inloppet funkar bra

Vindkraft behövs och placeringen i Göteborgs hamninlopp är vettig, skriver Brännö Miljögrupp, och avfärdar stora delar av den kritik som riktats mot placeringen av kraftverken.

Frågan om vindkraft i Göteborgs hamninlopp är ute på samråd nu. Vi i Brännö Miljögrupp har haft anledning att sätta oss in i frågan eftersom vindkraftverken planeras stå alldeles norr om Brännö. Vi vill värna om naturen och möjligheten att leva i en fin miljö både för oss själva och kommande generationer och vi har därför försökt bena upp ämnet utifrån några frågor.

 

Det första är om det behövs el från vindkraft. Med tanke på att det fossilgaseldade Ryaverket står för en tredjedel av både ström och fjärrvärme i Göteborg så finns det verkligen anledning att satsa på förnybara energikällor. Ryaverken startades så sent som 2006 av Göteborg Energi och måste ses som en gigantisk felsatsning med tanke på klimatpåverkan. Det släpper ut motsvarande ett ton koldioxid per invånare och år. Göteborg behöver dra sitt strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen. Detta kan dels ske genom att spara el och värme men det räcker inte. Vi behöver nya förnybara energikällor och då är vindkraft det bästa alternativet då det bara tar ett år för att ett vindkraftverk ska generera lika mycket energi som det går åt för att bygga det. De övriga 19 åren som det snurrar är rent plus energimässigt.

 

Två kilometer från närmaste boende

Vindkraft behövs alltså och då är nästa fråga om placeringen i hamninloppet är vettig. Rent tekniskt är platsen bra då det blåser mycket och det är korta kabeldragningar in till elnätet. Det är grunt i området vilket gör att fundamenten blir relativt billiga men helt utrett är det inte om kostnaderna för dem. Att bygga utanför Vinga är ogörligt då det är mycket djupt. De placeringar av vindkraftsverken som är föreslagna är nästan två kilometer från närmaste boende och det gör att ljudet utomhus aldrig överskrider 40 decibel som är gränsvärdet. 40 decibel motsvarar ljudet av ett tyst kylskåp. Inga skuggor från vingarna kommer att nå husen.

 

Området där verken föreslås byggas har under många år varit tippningsområde för muddermassor och avfall. Vid anläggandet rörs muddermassor upp och kan spridas. Mätningar har gjorts på många punkter om föroreningsgraden. De har visat relativt låga värden. Utanför Köpenhamn anlade man en vindkraftspark på ett tippningsområde och lyckades tekniskt lösa problemen så att ringa halter av föroreningar spreds. 

 

Inventering har gjorts av fåglars och fladdermöss rörelser i området. Slutsatsen av den är att det är låg kollisionsrisk. Avstånden till häckande fåglar på småskären är satt till 300 meter i förslaget. Det är möjligt att det behöver utökas.

 

Grova sakfel

Det har delats ut flygblad och satts upp affischer på Brännö och andra platser runt hamninloppet från motståndare till vindkraftverken. Det är Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv som står för dem. Föreningen är startad av villaägare i Långedrag. Tyvärr innehåller deras information grova sakfel. De påstår helt felaktigt att fiske kommer att förbjudas och att risken är stor att det även blir förbjudet att färdas med båt i området. De skriver också att hundratals fastigheter kommer ligga i området för otillåtet buller medan det förhåller sig så att inga fastigheter kommer ha otillåtet buller.

De har gjort orealistiska fotomontage med vindkraftverk i bländvit färg mot en gråblå omgivning och de har satt vindkraftverken så nära varandra att vingspetsarna skulle kunna gå i varandra. Nya vindkraftverk är oftast ljusgrå och förslaget är att de kommer att stå mer än halv kilometer från varandra. Vi tycker att det är mycket ledsamt att föreningen från Långedrag går ut med felaktig information. De har stora ekonomiska resurser och kan sprida sin felaktiga information och försvåra den demokratiska processen som är så viktig i en sådan här fråga.

 

Till syvende och sist handlar det mycket om den visuella förändring som de höga vindkraftverken innebär. Hur man upplever det handlar också om hur man ser på nyttan av dem. Tankar och känslor hänger ihop i upplevelsen av det man ser. Upplevelsen ligger i betraktarens öga. Där den ene ser något fult som snurrar ser den andre ett ansvarstagande för att minska klimatförändringarna och därmed bidra till att strandängarna i skärgården inte försvinner eller att stadens centrum inte blir översvämmat.

 

Sammanfattningsvis tycker vi att förslaget om en vindkraftspark i hamninloppet är väl värt en fortsatt seriös behandling.

 

Brännö Miljögrupp

Klas Grinell   

Birgitta Hultqvist 

Jörgen Larsson

Hugo Norell

Anna Oskarson

 

Mest läst